Cơ hội việc làm tại Prudential - Các vị trí đang tuyển dụng

 • Danh sách các vị trí đang tuyển dụng:
  1. Phòng Tiếp thị & Truyền thông (Marketing)
   1. Giám sát (Phòng Tiếp thị & Truyền thông - Marketing Dept. TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

   2. Chuyên viên cấp cao Phòng Tiếp thị & Truyền thông (Marketing Dept. TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

  2. Phòng Nhân sự (Human Resources)
  3. Phòng Pháp lý (Legal)
  4. Phòng Tài chính (Finance)
   1. Phó truởng bộ phận Kế hoạch và phân tích tài chính (Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh)
    I. Trách nhiệm chính:

    • Phân tích kinh doanh: Nghiên cứu thường xuyên và đột xuất về hiệu suất làm việc của Công ty, cụ thể:
    - Phân tích kênh bán hàng: Phân tích hiệu quả của các kênh phân phối, bao gồm phân tích chi phí, phân tích hiệu quả làm việc và hiệu quả của các sáng kiến mới,
    - Phân tích phí bảo hiểm: Phân tích thu nhập phí bảo hiểm từ những nguồn khác nhau. Xác định những khoản thiếu hụt và đưa ra kiến nghị cho các cấp quản lý.
    - Phân tích ngân quỹ: rà soát ngân quỹ theo từng bộ phận, từng kênh phân phối, từng khu vực nhằm đảm bảo đúng chiến lược của Công ty.
    - Phân tích chi phi: phân tích để giải thích về tác động của chi phí đối với những nhân tố chính trong quá trình kinh doanh của Công ty, đưa ra những kiến nghị về giải pháp cho Trưởng bộ phận cấp cao khi cần thiết.
    - Những phân tích khác theo yêu cầu của quản lý.
    • Hỗ trợ cho các dự án và sáng kiến mới của Công ty:
    - Dự án của bộ phận FACM: Xem xét và đề nghị những sáng kiến mới cho bộ phận FACM, đặc biệt trong lĩnh vực chi phí và kiểm soát chi phí.
    - Dự án của Công ty: hỗ trợ đưa ra các sáng kiến mới cho các bộ phận khác nhau và các dự án trong điểm của Công ty, chủ động đưa ra các phản hồi trước, trong và sau khi diễn ra dự án.
    • Kiểm soát quy trình và dự báo về ngân quỹ dành cho chi phí, bao gồm:
    - Thực hiện quy trình lập ngân quỹ về chi phí hàng năm nhằm đảm bảo ngân quỹ về chi phí của bộ phận cung cấp nguồn lực cho các sáng kiến chiến lược, đồng thời tiết kiệm một các hợp lý khi có thể.
    - Dự báo chi phí hàng quý.
    • Quản lý chi phí:
    - Cung cấp các báo cáo chi phí định kì và đột xuất bao gồm các phân tích khác nhau liên quan đến các bộ phận đối tác, lưu ý các bộ phận đáng quan tâm và chú ý cũng như theo dõi các bộ phân liên quan cho những hành động thích hợp.
    - Theo dõi và báo cáo tình trạng chi tiêu vượt định mức bao gồm kiến nghị các giải pháp để quản lý.
    - Thường xuyên theo dõi các chi phí quan trọng như quảng cáo, các cuộc thi, thuê mướn, chi phí liên quan đến nhân viên,… Phối hợp với người sử dụng ngân quỹ và các nhân viên có liên quan để kiểm soát những ngân quỹ này.
    • Kiểm soát chi phí của các bộ phận đối tác kinh doanh:
    - Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện đánh giá chi phí thường xuyên và đưa ra các bình luận.
    - Tìm hiểu về các yêu cầu liên quan đến công việc kinh doanh và chấp thuận các cách luân chuyển chi phí hợp lý.
    - Cập nhật việc quản lý các chi phí đáng báo động và đề xuất cách kiểm soát.
    - Tiến hành rà soát đặc biệt đối với các trường hợp, quy trình kinh doanh riêng biệt khi được yêu cầu hoặc đề nghị nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí.
    - Theo dõi các chi phí liên quan đến trợ cấp đang tiến hành.
    • Quản lý quy trình phê duyệt dự án (ACR):
    - Hỗ trợ người gửi hoàn tất các ACR. Rà soát và kiểm tra các ACR. Đảm bảo sự liên kết với các sáng kiến chiến lược và phối hợp với các bộ phận liên quan tại PVN và Prudential Châu Á để chấp thuận dự án.
    - Kiểm soát và báo cáo việc thực hiện ACR để lấy kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai.
    • Tái cấu trúc quy trình kiểm soát chi phí khi cần thiết.
     

    II. Yêu cầu công việc:  

    • Có khả năng áp dụng tư duy logic và bình luận trong việc giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích tốt.
    • Có thiên hướng trong việc lập kế hoạch một cách chiến lược để thích nghi nhanh chóng với thực tế.
    • Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, nói và viết tốt, thành thạo nói và viết tiếng Anh.
    • Có khả năng xây dựng lòng tin và mối quan hệ với tất cả các cấp của tổ chức.
    • Đáp ứng điều kiện về bằng cấp chuyên môn chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực như CPA/CA hoặc CFA.
    • Mong muốn học hỏi và phát triển bản thân đối với các kiến thức và trách nhiệm ở các lĩnh vực mới, quan tâm đến giá trị của công ty và các đối tác kinh doanh.
    • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
     

    CÁCH ỨNG TUYỂN
    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên và đáp ứng các điều kiện theo chính sách Thuyên chuyển Nội bộ của Prudential, hoặc muốn giới thiệu người thân, bạn bè:
                 Vui lòng gửi mẫu Thuyên Chuyển nội bộ và SYLL cập nhật hoặc SYLL của người thân bạn bè đến:
     
                 Ms. Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng
    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155 

    Lưu ý: Chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

  5. Phòng Giao dịch Bảo hiểm (Operations)
   1. Underwriter (làm việc tại : Prudential Plaza ; Q.8 TP.HCM)

    Vui lòng xem chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn.

  6. Phòng Công nghệ Thông tin (Information Technology)
   1. Developer (Java/Net) - Làm việc tại Prudential Plaza Q.8 TP.HCM

    Vui lòng xem chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn.

  7. Phòng Kinh doanh, kênh Đại lý (Agency Development)
   1. Quản lý vùng (Nơi làm việc: TP.HCM; Đồng Tháp; Hà Nội; Bắc Giang)

    I.        Trách nhiệm chính:

    ·         Trách nhiệm công việc:

    1.       Tuyển dụng và hỗ trợ, phát triển đội ngũ tư vấn viên để mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

    2.       Đào tạo tư vấn viên mới về quy trình bán hàng, thuyết phục khách hàng và đào tạo các trưởng nhóm về kĩ năng quản lý và giám sát.

    3.       Giám sát việc thực hiện kế hoạch bán hàng để hoàn thành và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của chi nhánh và khu vực.

    4.       Cùng các trưởng nhóm xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng tháng, hàng quý, hàng năm và hỗ trợ các trưởng nhóm trong việc phỏng vấn, lên kế hoạch hội thảo nghề nghiệp (BOP) và đón tiếp tư vấn viên mới.

    5.       Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc động viên, khuyến khích trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh.

    6.       Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho khách hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh và quảng bá thương hiệu.

    7.       Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng và hàng quý trình cấp trên phê duyệt.

    8.       Cùng với bộ phận Pháp chế giám sát sự tuân thủ của tư vấn viên, điều tra và giải quyết các vấn đề lên quan

    9.       Các nhiệm vụ khác được giao.

     

    ·         Nhiệm vụ chính:

    1.       Hoàn thành những dự án và công việc được giao dúng thòi hạn.

    2.       Xây dựng mối quan hệ hiệu quả cả trong và ngoài bộ phận, tìm kiếm những thông tin hiệu quả từ các bộ phận khác như:

    a.      Bên trong:

    -          Làm việc với bộ phận Quản lý đại lý, Hỗ trợ đại lý, Phát triển văn phòng tổng đại lý, Phát triển kinh doanh tòan quốc, Huấn luyện và Phát triển để sắp xếp những hoạt động, sự kiện nhằm hỗ trợ và huấn luyện đội ngũ tư vấn viên.

    -           Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

    b.      Bên ngoài:

    -          Đội ngũ tư vấn viên

    3.       Nhà cung cấp  và những tổ chức liên quan.

     

    II.      Yêu cầu cần thiết:

    1.       Kỹ năng:

    -          Đầu óc kinh doanh        

    -          Có kỹ năng trình bày, giao tiếp, thương lượng và động viên

    -          Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

    -          Kỹ năng quản lý con người và cá nhân.

    -          Có khả năng ngoại giao rộng

    -          Hướng đến kết quả

    -          Kỹ năng quản lý kinh doanh

    -          Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

    -          Am hiểu về ngành bảo hiểm

    -          Hiểu biết về những nguyên tắc kinh doanh và tiếp thị

    2.       Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm Giám sát kinh doanh, ưu tiên trong ngành Bảo hiểm, hàng tiêu dùng hoặc làm việc ở công ty nước ngoài.

    3.       Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Bảo hiểm.

    4.       Các yêu cầu khác:

    -          Kỹ năng phân tích

    -          Phục vụ khách hàng

    -          Tự động viên và độc lập

    -          Thành thạo máy tính

    -          Nói và viết lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt; Ưu tiên biết tiếng HOA (Làm việc tại TP.HCM).

     

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

     

    Nguyễn Lan Hoa – Phòng nhân sự - HRBP North

    Tầng 8, Tòa nhà 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Email:  nl.hoa@prudential.com.vn

    Phone: 04 3 9360 960 – Ext: 108

     

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

  8. Phòng Kinh doanh, kênh Hợp tác Kinh doanh (Partnership Distribution)
   1. Phó trưởng Bộ phận Hợp tác Kinh doanh Kênh bán lẻ.

    Trách nhiệm chính:

    ·              Xác định và tiến hành chương trình tư vấn bảo hiểm để hoàn thành doanh số

    ·              Xây dựng mối quan hệ với cấp lãnh đạo và các phòng ban nội bộ để đưa ra các sản phẩm và chiến lược kinh doanh cho sản phẩm

    ·              Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác

    ·              Làm việc với chuyên viên tư vấn bảo hiểm để thu thập các vấn đề liên quan của khách hàng dựa trên quy định công ty nhằn tránh sự mạo hiểm và các nguy cơ rủi ro

    ·              Phối hợp với các cấp quản lý và các phòng ban chuẩn bị nội dung thuyết trình cho nhóm

    ·              Đóng vai trò thuyết trình viên trong những buổi thuyết trình

    ·              Phối hợp với nhân viên thư ký và chuyên viên tư vấn bảo hiểm để chuẩn bị các vấn đề hậu cần cho một buổi thuyết trình thành công

    ·              Nâng cao kiến thức về sản phẩm và bán hàng qua việc tham gia các khóa học có liên quan

    ·              Cập nhật thông tin thị trường và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

    ·              Báo cáo tình hình hoạt động theo tuần/tháng/quý/năm với cấp quản lý

     

    Yêu cầu cần thiết:

    ·              Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc Tài chính

    ·              Kinh nghiệm quản lý bán hàng từ 2 đến 4 năm

    ·              Có kinh nghiệm và kiến thức về Quản lý Thông tin

    ·              Có kinh nghiệm về lĩnh vực bảo hiểm là một lợi thế

    ·              Khả năng đàm phán và trình bày tiếng Việt xuất sắc

    ·              Khả năng nói, viết tiếng Anh khá

    ·              Có khả năng lãnh đạo

    ·              Có khả năng chịu áp lực về doanh số, chỉ tiêu bán hàng

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

     

   2. Chuyên viên tư vấn tài chính (Nơi làm việc: TP.HCM; Hà Nội; Hải Phòng)

    Vai trò:

    ·         Bán các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ và đầu tư cho khách hàng mới, thông qua kênh Ngân hàng

    ·         Đạt được yêu cầu doanh số tối thiểu hàng tháng

    ·         Hoàn thành tổng doanh số hàng năm.

     

    Nhiệm vụ chính:

    ·         Làm việc tại các chi nhánh Ngân hàng và phối hợp sử dụng nguồn khách hàng từ các Ngân hàng đối tác để giới thiệu tới những khách hàng tiềm năng về các sản phẩm của Công ty.

    ·         Thu nhập thông tin cần thiết theo mẫu thông tin khách hàng khi khách hàng quan tâm đến sản phẩm

    ·         Giúp khách hàng điền thông tin vào mẫu yêu cầu

    ·         Nộp bộ hồ sơ của khách hàng về bộ phận thẩm định

    ·         Liên hệ với khách hàng khi cần thiết

    ·         Trả lời những thắc mắc của khách hàng qua điện thoại

    ·         Báo cáo công việc hàng ngày cho Giám sát / Trưởng nhóm

    ·         Xử lý những khiếu nại của khách hàng

    ·         Gặp gỡ khách hàng tại ngân hàng hoặc tại nhà của khách hàng khi cần thiết

    ·         Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

     

    Yêu cầu:

    ·         Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng.

    ·         Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 đến 3 năm

    ·         Có kinh nghiệm về bảo hiểm hoặc ngân hàng là một lợi thế

    ·         Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc

    ·         Có tinh thần trách nhiệm cao, cam kết làm việc lâu dài.

    ·         Có khả năng phán đoán

    ·         Có tinh thần làm việc nhóm

    ·         Có khả năng làm việc dưới áp lực doanh số.

     

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

     

    Nguyễn Lan Hoa – Phòng nhân sự - HRBP North

    Tầng 8, Tòa nhà 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Email:  nl.hoa@prudential.com.vn

    Phone: 04 3 9360 960 – Ext: 108

     

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

   3. Giám sát cấp cao kênh Hợp tác ngân hàng (Nơi làm việc : Hà Nội)

    Tính chất công việc:

    Kiểm tra giám sát quá trình và kết quả kinh doanh của team, dựa trên chỉ tiêu kinh doanh đặt ra bởi cấp quản lý.

     

    Trách nhiệm chính:

    1.      Duy trì và phát triển các mối quan hệ: Anh/Chị sẽ thường xuyên ghé thăm các chi nhánh ngân hàng để đám bảo chất lượng cũng như tuân thủ các quy định ngân hang, đồng thời thường xuyên thảo luận với các Giám đốc chi nhánh để đảm bảo sự tiến bộ cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh. Phát triển tốt mối quan hệ với các chi nhánh hiện tại, cũng như tìm kiếm phát triển các chi nhánh mới

    2.      Hỗ trợ: Anh/Chị sẽ đảm nhiệm việc giám sát và hỗ trợ lực lượng kinh doanh, xem xét các quy trình, bao gồm cả những phản hồi của lực lượng kinh doanh, nhằm gia tăng tối đa sự hiệu quả của quy trình hiện tại, đồng thời đưa ra các cải tiến cho quy trình hiện tại. Hỗ trợ hướng dẫn, trả lời các thắc mắc của nhân viên kinh doanh, và giải quyết các vấn đề phát sinh

    3.      Quản ly: thường xuyên quản ly công việc của nhân viên, bao gồm cả chất lượng công việc và sự chuyên cần.

     

    Mô tả công việc:

    ·         Phát triển tốt mối quan hệ với các Giám đốc Chi nhánh ngân hàng.

    ·         Chịu trách nhiệm chính kết quả kinh doanh.

    ·         Chịu trách nhiệm chính đối với doanh thu hàng tháng và đảm bảo đạt được chỉ tiêu kinh doanh.

    ·         Thực hiện các buổi họp để theo dõi tiến độ và kết quả bán hàng của nhân viên kinh doanh.

    ·         Huấn luyện và cố vấn cho PBOs (Prudential Bancassurance Officer).

    ·         Là cấp cao hơn để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.

    ·         Thực hiện báo cáo về tình hình kinh doanh

    ·         Hỗ trợ Nhân viên kinh doanh trong công việc, giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh.

    ·         Đánh giá và xác định các vấn đề trong hiệu quả kinh doanh, đề xuất các phương pháp cái thiện tình hình

    ·         Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

     

    Yêu cầu công việc:

    ·         Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế. Marketing hoặc Tài Chính là lơi thế.

    ·         Có 3-5 năm kinh nghiệm Quản ly kinh doanh.

    ·         Có kinh nghiệm và kiến thức về Quản ly thông tin và Quy trình làm việc.

    ·         Khá năng giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt xuất sắc.

    ·         Khả năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt.

    ·         Thế hiện kỹ năng quản ly và lãnh đạo xuất sắc.

    ·         Có khả năng làm việc dưới áp lực cao của chỉ tiêu kinh doanh.

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Nguyễn Lan Hoa – Phòng nhân sự - HRBP North

    Tầng 8, Tòa nhà 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Email:  nl.hoa@prudential.com.vn

    Phone: 04 3 9360 960 – Ext: 108

     

    Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

      

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

   4. Giám sát / Giám sát cấp cao - Phòng Hợp tác Kinh doanh (Operations & Performance Management - TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

   5. Phó Trưởng Bộ phận Hợp tác Kinh doanh (Làm việc tại TP.HCM)

    Bối cảnh kinh doanh:

    Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1999, hiện nay Prudential Việt Nam đã trở thành Công ty Bảo hiểm nhân thọ lớn nhất về các đội ngũ tư vấn và nhân viên, mạng lưới văn phòng chi nhánh và đại lý, lợi nhuận, thị phần. Với sự tận tụy cuả hơn 80.000 tư vấn viên và nhân viên để phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc, Prudential đã trở thành một trong những Công ty nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi đã mở rộng kinh doanh trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam và được phục vụ bằng một hệ thống mạng kết nối qua 188 văn phòng chi nhánh và đại lý. Nhằm đa dạng hóa các kênh phân phối, Prudential tiếp tục tập trung vào Kênh bảo hiểm qua Ngân hàng và các Kênh phân phối trực tiếp. Các kênh phân phối này đã đạt được sự tăng trưởng mạnh trong 2 năm qua.

     

    Về hoạt động đầu tư, Prudential tiếp tục duy trì một cơ cấu tài sản an toàn với  thành quả tích cực. Nhờ vào những thành quả tích cực trong thu nhập đầu tư cũng như thu nhập phí bảo hiểm, Prudential tiếp tục đạt lợi nhuận liên tục trong 8 năm. Với 75 triệu đô la Mỹ, Prudential tiếp tục trở thành Công ty Bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có với vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Khả năng thanh toán của Công ty tiếp tục cải thiện và vượt xa các yêu cầu tối thiểu theo quy định của Pháp luật.

     

    Trách nhiệm chính:

    ·         Hỗ trợ Giám đốc Bộ phận Hợp tác kinh doanh trong việc phát triển và đề ra chiến lược cho thị trường Bảo hiểm doanh nghiệp của công ty, bao gồm Bảo hiểm nhóm và kinh doanh tiếp thị tại nơi làm việc

    ·         Định hướng, thiết lập, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp, Ngân hàng và nhà phân phối khác để đạt được doanh số bán hàng (APE) và các mục tiêu lợi nhuận (NBP) của công ty.

    ·         Quản lý một đội ngũ điều hành bán hàng và các cố vấn tài chính phụ thuộc vào sự phát triển và nhu cầu kinh doanh.

     

    Yêu cầu công việc:

    ·         Phát triển kinh doanh: Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới với các doanh nghiệp lớn, các Hiệp hội công nghiệp, các kênh phân phối mới khác V..v…

    ·         Quản lý mối quan hệ: củng cố và phát triển các mối quan hệ hiện hữu với các ngân hàng, các đối tác, các doanh nghiệp, các môi giới bảo hiểm, EBCs, v..v..

    ·         Thực hiện những kế hoạch và hệ thống hoạt động, thực hiện các kế hoạch phát triển để xây dựng kinh doanh đoàn thể. Hỗ trợ Phó Giám đốc phòng phận Bảo hiểm doanh nghiệp trong việc phát triển chiến lược tổng thể cho việc kinh doanh và theo dõi tiến độ thực hiện so với các kế hoạch đề ra.

    ·         Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi và các cuộc thi đua làm việc giữa cộng tác viên với nhóm quản lý nghiệp vụ và kế hoạch kinh doanh.

    ·         Hướng dẫn và điều hành tổ chức giới thiệu sản phẩm, tài chính và các hội thảo xây dựng thương hiệu, thuyết trình v.v  làm việc chặt chẽ với  bộ phận tiếp thị và điều hành trực tiếp lực lượng đại lý, đội ngũ bán hàng của công ty.

    ·         Phối hợp phát triển và chuyển giao các hệ thống bán hàng, các quy trình và hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu

    ·         Làm việc chặt chẽ với phòng Sản phẩm, Tiếp thị, CNTT và Dịch vụ khách hàng để phát triển và thực hiện các cải tiến sản phẩm khi cần thiết

    ·         Phát triển con người

    ·         Xây dựng một đội ngũ phát triển kinh doanh chất lượng, đưa ra các hệ thống thích hợp để tuyển dụng, phát triển và duy trì các thành viên trong nhóm

    ·         Phát triển một văn hóa bền vững cao bằng cách khuyến khích các hành vi đúng đắn, đề ra chế độ khen thưởng phù hợp

    ·         Quản lý tài chính: Quản lý chi phí cơ bản cho các hoạt động kinh doanh.

    ·         Quản lý và kiểm soát rủi ro: Đề ra các chế độ kiểm soát và quản lý rủi ro phù hợp để đảm bảo các rủi ro tài chính và kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh và hướng dẫn của bộ phận quản lý rủi ro/tài chính của công ty, của vùng.

     

    Yêu cầu:

    1.      Bằng cấp: Cử nhân

    2.      Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc cùng lĩnh vực với 2 năm ở vị trí quản lý.

    3.      Kiến thức: Kiến thức kinh doanh về sản phẩm bảo hiểm khác nhau, các mô hình phân phối và tài chính.

    4.      Kỹ năng:

     - kỹ năng đàm phán, quản lý mối quan hệ và bán hàng giỏi.

     - Kỹ năng giao tiếp tốt và nhạy bén kinh doanh

     -  Kỹ năng vi tính và phân tích giỏi.

     - Ưu tiên ứng viên có kỹ năng quản lý con người và lập kế hoạch

    5.      Trình bày lưu loát bằng tiếng Anh và tiếng Việt

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

     

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

  9. Phòng Huấn Luyện & Phát Triển (Distribution Training & Development)
  10. Phòng Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh (Distribution Operation Support)
  11. Bộ Phận Phân Tích Chiến Lược (Business Intelligence Unit)
   1. Chuyên viên phân tích (Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh)

    I. Trách nhiệm chính:

    ·         Hỗ trợ thực hiện các phân tích về kênh phân phối

     

    1.       Theo dõi hoạt động kinh doanh ở các cấp độ khác nhau.

    2.       Đưa ra các nhận định từ đó có những đề xuất nhắm giúp công ty đạt các mục tiêu dài hạn và tăng trưởng bền vững. 

    3.       Đo và theo dõi tác động của các chính sách.

    4.       Tương tác với ‘khách hàng’ để truyền tải những phân tích, những nhân định, nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả hơn.

     

    ·         Hỗ trợ thực hiện các phân tích về khách hàng

     

    1.       Phân tích và đánh giá dữ liệu khách hàng hiện có.  Để xuất kế hoạch bổ sung dữ liệu

    2.       Đưa ra các nhận định từ đó có những đề xuất trong chính sách phục vụ khách hàng giữ khách hàng, phát triển cơ hội kinh doanh m

    3.       Đo và theo dõi tác động của các chính sách.

    4.       Giúp phát triển chiến lược khách hàng

     

    II. Yêu cầu công việc

    ·         Hiểu rõ thách thức của các phòng ban có liên quan

    ·         Lên kế hoạch, ý tưởng cho các bài phân tích. Xây dựng câu hỏi và tìm câu trả lời để dẫn dắt câu chuyện <story>. Làm việc độc lập và làm việc với nhóm.

    ·         Cho ra “sản phẩm” có chất lượng (nhận định và đề xuất phải hữu ích, khả thi).

     

    III. Yêu cầu ứng viên:

    ·         Trình độ học vấn: Đại học trở lên.

    ·         Kỹ năng: Nhạy bén, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin. Có khả năng giao tiếp tốt, biết cách truyền tải, trình bày nội dung, nắm bắt và thể hiện ý tưởng hiệu quả từ nhiều góc nhìn khác nhau. Có tinh thần và thái độ tích cực.

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Ms. Nguyễn Vũ Phương Quỳnh – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1155

     

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

     

  12. Phòng kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
  13. Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng (Corporate Social Responsibility)
   1. Giám sát Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng (TP.HCM)

    Vui lòng xem chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn.

  14. Phòng quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance)
  15. Bộ phận Quản lý Văn Phòng và Giao dịch Kinh doanh toàn quốc & Phát triển Tổng Đại lý (BOM & GAD)
  16. Bộ phận Pháp Chế (Compliance)
   1. Chuyên viên cấp cao - BP. Pháp chế Doanh nghiệp (Làm việc tại Prudential Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

   2. Phó trưởng Bộ phận Pháp chế Doanh nghiệp (Làm việc tại Prudential Plaza Quận 8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

   3. Trưởng Bộ phận Pháp chế bảo hiểm (Làm việc tại Prudential Plaza; Quận 8; TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn.

     

  17. Bộ phận Quan hệ Chính phủ (Government Relations Department)
  18. Bộ phận dịnh phí và phát triển sản phẩm (Actuarial and Product Management)
  19. Phòng kế hoạch và thực thi chiến lược (Strategic Planning & Implementation)