Cơ hội việc làm tại Prudential - Các vị trí đang tuyển dụng

 • Danh sách các vị trí đang tuyển dụng:
  1. Phòng Tiếp thị & Truyền thông (Marketing)
   1. Chuyên viên cấp cao, Trợ lý phòng Marketing (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  2. Phòng Nhân sự (Human Resources)
   1. Giám sát Cấp cao - Bộ phận Lương Thưởng (Phòng Nhân Sự - HCMC)

    Vui long xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  3. Phòng Pháp lý (Legal)
  4. Phòng Tài chính (Finance)
   1. Phó phòng/ Giám sát cấp cao, Bộ phận Quản trị rủi ro tài chính (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui long xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

   2. Chuyên viên cấp cao - Tính toán thu nhập các kênh phân phối (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

  5. Phòng Giao dịch Bảo hiểm (Operations)
   1. Chuyên viên , Quản lý và Thu phí Hợp đồng (BP. Giao dịch bảo hiểm - TP.HCM - Hợp đồng 6 tháng)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

   2. Chuyên viên, Trung tâm Phục vụ Khách hàng qua điện thoại (BP. Giao dịch bảo hiểm - TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

   3. Chuyên viên (Hợp đồng 8 tháng), Bộ phận Tiếp Nhận Yêu cầu Bồi thường Bảo hiểm (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn 

   4. Chuyên viên, Bộ phận Thư Tín và Dịch Vụ Văn Phòng (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Business Context:

    -     Quản lý nhóm nhân viên văn thư nội bộ tại HCM, đảm bảo giao thư và phục vụ trà nước đầy đủ và kịp thời.

    -     Thực hiện kiểm tra và thanh toán chi phí bưu điện, thức uống, nước uống, tại các VP.HCM chính xác và đúng hạn.

     

    Job Responsibilities:

    1.     Đứng đầu nhóm văn thư nội bộ, có nhiệm vụ xây dựng nhóm và chịu trách nhiệm về họat động của nhóm.

    2.     Nhận/giao thư, thực hiện tổng hợp chi phí bưu điện/đường sắt theo loại ngân sách và làm thanh toán chính xác, đúng hạn.

    3.     Quản lý thư hồi và giải quyết khiếu nại hiệu quả

    4.     Đảm bảo đặt, phân phối và thanh toán các loại thức uống, nước uống và các trang thiết bị phục vụ trà nước một cách chính xác và theo TAT quy định

    5.     Thực hiện các báo cáo định kỳ cũng như báo cáo đột xuất về năng suất, hiệu quả, chất lượng địch vụ, chi phí

    6.     Xem xét cải tiến quy trình, tạo công cụ / biểu mẫu khoa học hơn nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Thúc đẩy nhân viên, xây dựng cơ chế back-up linh hoạt, hiệu quả.

    7.     Trao đổi, đàm phán với các phòng ban như Phòng Mua hàng, phòng Quản lý tài sản, nhà cung cấp, các phòng ban sử dụng dịch vụ văn thư để giải quyết các vấn đề liên quan một cách hiệu quả nhất

    8.     Thực hiện các công việc khác khi được giao phó cũng như thay thế cho Giám sát giải quyết một số công việc khi cần

     

    Key Accountabilities:

    -            Đảm bảo hoạt động của nhóm trôi chảy, năng động sáng tạo, hiệu quả

    -            Đảm bảo cung cấp địch vụ văn thư và trà nước kịp thời, chính xác  

    -            Đảm bảo báo cáo và thanh toán chính xác

    -            Xây dựng đội ngũ văn thư năng động, luôn trên tinh thần hỗ trợ cao

     

    Key Success Factors:

    -            Tốt nghiệp đại học

    -            Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc nhóm đặc biệt ở vai trò nhóm trưởng

    -            Khả năng quản ly nhóm, năng động, sáng tạo, biết quan tâm, giỏi phân công / tổ chức công việc, giao tiếp tốt, tinh thần hỗ trợ cao, khả năng làm việc với nhiều chi tiết nhỏ

    -            Vi tính tốt (Word, Excel, Basic Access)

    -            Anh văn giao tiếp

     

     

    HOW TO APPLY

     

    If you are interested in applying for the above position, please send your resume to:

     

    Ms. Hoang Thi Truc Uyen – Recruitment – HR Dept.

    Add:        25/F, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, Dist. 1, HCMC

    Email:    humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext 1163

     

    Note : Only short-listed candidates will be communicated

   5. Chuyên viên / Chuyên viên Cấp cao, Bộ phận Quản Lý Hợp Đồng Bảo Hiểm (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

   6. Chuyên viên Thẩm định Cấp cao, Bộ phận Tiếp nhận và Phát hành hợp đồng (Làm việc tại Pru Plza, Q.8, TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

     

   7. Chuyên viên Cấp cao, Bộ phận Tiếp Nhận Hồ Sơ Bảo Hiểm (làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  6. Phòng Công nghệ Thông tin (Information Technology)
   1. Giám sát/Giám Sát Cấp Cao, Kĩ Sư Lập Trình [Java/Net] (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

   2. Giám sát / Giám sát Cấp cao, Ðảm bảo Chất lượng Công nghệ Thông tin (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

   3. Phó trưởng bộ phận/ Trưởng bộ phận, Quản lý chi phí Công nghệ thông tin (Làm việc tại Pru Plaza Q.8 TP.HCM)

    Vui long xem chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

   4. Trưởng bộ phận Cấp cao, Quản trị và Bảo mật thông tin (BP.Công nghệ Thông tin - Pru Plaza Q8, TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    xIN CẢM ƠN.

   5. Giám sát/Giám Sát Cấp Cao, Kỹ sư Bảo mật Công nghệ Thông tin (BP.Công nghệ Thông tin - Pru Plaza Q8, TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  7. Phòng Kinh doanh, kênh Đại lý (Agency Development)
   1. Giám sát Kinh doanh (Nơi làm việc: Hà Nội; Phúc Yên; Hải Phòng; Nghệ An; Ninh Bình; Quảng Ninh; Bình Định; Vũng Tàu; Đà Lạt ; TP.HCM)

    Vui long xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

     

  8. Phòng Kinh doanh, kênh Hợp tác Kinh doanh (Partnership Distribution)
   1. Trưởng bộ phận Cấp cao, bộ phận tiếp thị bán hàng qua điện thoại (Phòng Hợp tác kinh doanh – Bộ phận bán hàng qua điện thoại )

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

   2. Giám sát Cấp cao, bộ phận tiếp thị bán hàng qua điện thoại (Phòng Hợp tác kinh doanh – Bộ phận bán hàng qua điện thoại )

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

     

   3. Giám sát, Bộ phận Hợp tác và Phát triển kinh doanh kênh ngân hàng (Hà Nội)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

     

   4. Trưởng Nhóm, Bộ phận Hợp tác và Phát triển kinh doanh kênh ngân hàng (Hà Nội)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

     

  9. Phòng Huấn Luyện & Phát Triển (Distribution Training & Development)
  10. Phòng Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh (Distribution Operation Support)
   1. Chuyên viên cấp cao, Bộ phận hỗ trợ kinh doanh (TRIP) (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui long xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  11. Bộ Phận Phân Tích Chiến Lược (Business Intelligence Unit)
  12. Phòng kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
  13. Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng (Corporate Social Responsibility)
  14. Phòng quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance)
  15. Bộ phận Quản lý Văn Phòng và Giao dịch Kinh doanh toàn quốc & Phát triển Tổng Đại lý (BOM & GAD)
   1. Chuyên viên – Trung tâm Phục vụ Khách hàng (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui long xem nội dung chi tiết trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  16. Bộ phận Pháp Chế (Compliance)
   1. Giám sát cấp cao - BP. Tội phạm tài chính (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  17. Bộ phận Quan hệ Chính phủ (Government Relations Department)
  18. Bộ phận Định phí và Phát triển sản phẩm (Actuarial and Product Management)
  19. Phòng kế hoạch và thực thi chiến lược (Strategic Planning & Implementation)