Cơ hội việc làm tại Prudential - Các vị trí đang tuyển dụng

 • Danh sách các vị trí đang tuyển dụng:
  1. Phòng Tiếp thị & Truyền thông (Marketing)
   1. Supervisor Phòng Tiếp thị & Truyền thông (Marketing Dept. TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung chiết trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

  2. Phòng Nhân sự (Human Resources)
  3. Phòng Pháp lý (Legal)
  4. Phòng Tài chính (Finance)
   1. Chuyên viên cấp cao - Tính toán thu nhập các kênh phân phối (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

  5. Phòng Giao dịch Bảo hiểm (Operations)
   1. Senior Claim Assessor (Làm việc tại Hà Nội) - Claim Assessor (Làm việc tại Prudential Plaza Quận 8 TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

   2. Senior Underwriter (Work location: Pru Plza, District 8, HCMC)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

     

   3. Chuyên viên thẩm định - BP. Tiếp nhận và Phát hành hợp đồng (làm việc tại Prudential Plaza; Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần  ENGLISH

    Xin cảm ơn.

  6. Phòng Công nghệ Thông tin (Information Technology)
   1. Assistant Manager, IT Expense Controller - IT Dept. (Làm việc tại Prudential Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH.

    Xin cảm ơn

   2. IT Developer [Java/Net] (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

   3. IT Quality Assurance (Làm việc tại Pru Plaza Q8 TP.HCM)

    Vui long xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn.

  7. Phòng Kinh doanh, kênh Đại lý (Agency Development)
   1. Quản lý vùng (Nơi làm việc: TP.HCM; Quảng Nam; Bình Định; Tuy Hòa; Vĩnh Long; Bà Rịa; Bình Phước; Tây Ninh; Huế; Hòa Bình; Lạng Sơn; Hải Phòng; Ninh Bình; Hà Nội; Vĩnh Phúc; Nghệ An)

    I.        Trách nhiệm chính:

    ·         Trách nhiệm công việc:

    1.       Tuyển dụng và hỗ trợ, phát triển đội ngũ tư vấn viên để mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

    2.       Đào tạo tư vấn viên mới về quy trình bán hàng, thuyết phục khách hàng và đào tạo các trưởng nhóm về kĩ năng quản lý và giám sát.

    3.       Giám sát việc thực hiện kế hoạch bán hàng để hoàn thành và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của chi nhánh và khu vực.

    4.       Cùng các trưởng nhóm xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng tháng, hàng quý, hàng năm và hỗ trợ các trưởng nhóm trong việc phỏng vấn, lên kế hoạch hội thảo nghề nghiệp (BOP) và đón tiếp tư vấn viên mới.

    5.       Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc động viên, khuyến khích trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh.

    6.       Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho khách hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh và quảng bá thương hiệu.

    7.       Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng và hàng quý trình cấp trên phê duyệt.

    8.       Cùng với bộ phận Pháp chế giám sát sự tuân thủ của tư vấn viên, điều tra và giải quyết các vấn đề lên quan

    9.       Các nhiệm vụ khác được giao.

     

    ·         Nhiệm vụ chính:

    1.       Hoàn thành những dự án và công việc được giao dúng thòi hạn.

    2.       Xây dựng mối quan hệ hiệu quả cả trong và ngoài bộ phận, tìm kiếm những thông tin hiệu quả từ các bộ phận khác như:

    a.      Bên trong:

    -          Làm việc với bộ phận Quản lý đại lý, Hỗ trợ đại lý, Phát triển văn phòng tổng đại lý, Phát triển kinh doanh tòan quốc, Huấn luyện và Phát triển để sắp xếp những hoạt động, sự kiện nhằm hỗ trợ và huấn luyện đội ngũ tư vấn viên.

    -           Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

    b.      Bên ngoài:

    -          Đội ngũ tư vấn viên

    3.       Nhà cung cấp  và những tổ chức liên quan.

     

    II.      Yêu cầu cần thiết:

    1.       Kỹ năng:

    -          Đầu óc kinh doanh        

    -          Có kỹ năng trình bày, giao tiếp, thương lượng và động viên

    -          Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

    -          Kỹ năng quản lý con người và cá nhân.

    -          Có khả năng ngoại giao rộng

    -          Hướng đến kết quả

    -          Kỹ năng quản lý kinh doanh

    -          Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

    -          Am hiểu về ngành bảo hiểm

    -          Hiểu biết về những nguyên tắc kinh doanh và tiếp thị

    2.       Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm Giám sát kinh doanh, ưu tiên trong ngành Bảo hiểm, hàng tiêu dùng hoặc làm việc ở công ty nước ngoài.

    3.       Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Bảo hiểm.

    4.       Các yêu cầu khác:

    -          Kỹ năng phân tích

    -          Phục vụ khách hàng

    -          Tự động viên và độc lập

    -          Thành thạo máy tính

    -          Nói và viết lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt; Ưu tiên biết tiếng HOA (Làm việc tại TP.HCM).

     

     

    CÁCH ỨNG TUYỂN

     

    Nếu Anh/ Chị quan tâm đến vị trí nêu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến:

     

    Hoàng Thị Trúc Uyên – Phòng nhân sự - Bộ phận Tuyển dụng

    Tầng 25, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Email:  humanresources@prudential.com.vn

    Phone: 08 3910 1660 – Ext: 1163

     

    Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

  8. Phòng Kinh doanh, kênh Hợp tác Kinh doanh (Partnership Distribution)
  9. Phòng Huấn Luyện & Phát Triển (Distribution Training & Development)
  10. Phòng Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Doanh (Distribution Operation Support)
  11. Bộ Phận Phân Tích Chiến Lược (Business Intelligence Unit)
  12. Phòng kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
  13. Bộ phận Hỗ trợ Cộng đồng (Corporate Social Responsibility)
  14. Phòng quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance)
  15. Bộ phận Quản lý Văn Phòng và Giao dịch Kinh doanh toàn quốc & Phát triển Tổng Đại lý (BOM & GAD)
  16. Bộ phận Pháp Chế (Compliance)
   1. Giám sát cấp cao - BP. Tội phạm tài chính (Làm việc tại TP.HCM)

    Vui lòng xem nội dung trong phần ENGLISH

    Xin cảm ơn

  17. Bộ phận Quan hệ Chính phủ (Government Relations Department)
  18. Bộ phận Định phí và Phát triển sản phẩm (Actuarial and Product Management)
  19. Phòng kế hoạch và thực thi chiến lược (Strategic Planning & Implementation)