Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, một giải pháp bảo vệ ưu việt lần đầu tiên có mặt trên thị trường, giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.

Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Khi đó chi phí y tế trở thành nỗi lo, gánh nặng cho cả gia đình.

 

Tại Prudential, chúng tôi thấu hiểu những lo lắng trên và hân hạnh mang đến bạn sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, một giải pháp bảo vệ ưu việt lần đầu tiên có mặt trên thị trường, giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.

Quyền lợi sản phẩm

Bạn và gia đình sẽ vơi đi nỗi lo về chi phí y tế trong quá trình điều trị nội trú, phẫu thuật cũng như các chi phí trước và sau nằm viện. Nếu việc điều trị là cần thiết về mặt y khoa và với chi phí hợp lý, Prudential sẽ hỗ trợ chi trả 80% chi phí thực tế tùy theo các kế hoạch được khách hàng lựa chọn khi tham gia bảo hiểm, cụ thể như sau:
 
1.      Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị nội trú

 
Tiết kiệm
Phổ thông
Nâng cao
Ưu việt
(a) Hỗ trợ chi phí nằm viện
(Tối đa 100 ngày/năm)
Tối đa 200.000 đồng/ngày
Tối đa 350.000 đồng/ngày
Tối đa 500.000 đồng/ngày
Tối đa 1.000.000 đồng/ngày
(b) Hỗ trợ chi phí nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt
(Tối đa 30 ngày/năm)
Tối đa 400.000 đồng/ngày
Tối đa 700.000 đồng/ngày
Tối đa 1.000.000 đồng/ngày
Tối đa 2.000.000 đồng/ngày
(c) Hỗ trợ chi phí điều trị (*)
 
Tối đa 1.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 1.750.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 2.500.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 5.000.000 đồng/Đợt điều trị

(*) Quyền lợi Hỗ trợ chi phí điều trị bao gồm tiền thuốc, tiền vật liệu tiêu hao, chi phí xét nghiệm, chi phí chẩn đoán hình ảnh, chi phí giặt ủi và chi phí mời Bác sỹ hội chẩn.
 
2.     Quyền lợi hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện 
Tiết kiệm
Phổ thông
Nâng cao
Ưu việt
Tối đa 500.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 800.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 1.100.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 2.000.000 đồng/Đợt điều trị
  
  
 
 
 
  

 

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện bao gồm tiền thuốc, chi phí khám, tư vấn, vật lý trị liệu và xét nghiệm.

 

 

 
 
3.    Quyền lợi hỗ trợ chi phí Phẫu thuật   
Tiết kiệm
Phổ thông
Nâng cao
Ưu việt
Tối đa 2.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 3.500.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 5.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 10.000.000 đồng/Đợt điều trị
 Đối với trường hợp Phẫu thuật không phải Nằm viện điều trị nội trú, Prudential sẽ chi trả thêm 80% chi phí bao gồm cả tiền thuốc, vật liệu tiêu hao, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và chi phí hội chẩn.
 
 
4.      Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị Cấp cứu do Tai nạn khi ở nước ngoài
 

Tiết kiệm
Phổ thông
Nâng cao
Ưu việt
Tối đa 4.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 7.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 10.000.000 đồng/Đợt điều trị
Tối đa 20.000.000 đồng/Đợt điều trị

 Tổng số tiền chi trả cho sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này áp dụng cho tất cả các quyền lợi trên đây sẽ không vượt quá mức tối đa được quy định như sau:

Giới hạn chi trả
Tiết kiệm
Phổ thông
Nâng cao
Ưu việt
Trong một Năm hợp đồng
20 triệu đồng
35 triệu đồng
50 triệu đồng
100 triệu đồng
Trong suốt thời hạn hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này
200 triệu đồng
350 triệu đồng
500 triệu đồng
1 tỷ đồng

 

Ghi chú:

·         Các quyền lợi trên đây chỉ được chi trả nếu đáp ứng các yêu cầu và định nghĩa của Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bổ trợ này.

·         Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị Cấp cứu do Tai nạn khi ở nước ngoài sẽ không được chi trả nếu như Người được bảo hiểm ra nước ngoài từ 90 ngày liên tiếp trở lên.

·         Trong trường hợp các chi phí liên quan đến việc Nằm viện điều trị nội trú hay Phẫu thuật của Người được bảo hiểm đã được thanh toán qua Bảo hiểm y tế, Prudential sẽ chi trả 100% chi phí còn lại nhưng không vượt quá mức tối đa của các kế hoạch đã lựa chọn.

·         Đợt điều trị: tất cả các lần Nằm viện liên quan trực tiếp đến cùng một Bệnh hay Tổn thương (kể cả trường hợp bị biến chứng) xảy ra trong vòng 60 ngày kể từ ngày xuất viện gần nhất sẽ được xem như cùng một Đợt điều trị. Thời hạn của một Đợt điều trị được áp dụng để tính mức quyền lợi tối đa được chi trả.

·         Kế hoạch Tiết kiệm, Phổ thông, Nâng cao, Ưu việt tương ứng với kế hoạch A, B, C, D được quy định trong Quy tắc, Điều khoản, Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ, bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm và các tài liệu khác của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.

 

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Nhẹ nỗi lo viện phí, toàn tâm ý yêu thương

 

Minh họa Quyền lợi

Anh An không may bị bệnh và phải điều trị tại bệnh viện trong 8 ngày và trong đó có 2 ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt. Trước đó anh đã tham gia Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện - Kế hoạch Phổ thông và anh An không được thanh toán quyền lợi từ Bảo hiểm y tế trước đó. Quyền lợi bảo hiểm mà Prudential chi trả cho anh An trong trường hợp này như sau:

Chi phí điều trị thực tế
80% x Chi phí điều trị thực tế
Chi phí Prudential
hỗ trợ chi trả (*)
Trước khi nằm viện
Chi phí khám bệnh và thuốc theo đơn trước khi nhập viện
300.000
240.000
240.000
Trong thời gian Nằm viện
Xét nghiệm (XN), X- quang, chụp CT và hội chẩn
1.300.000
1.040.000
1.040.000
Chi phí phẫu thuật
4.500.000
3.600.000
3.500.000  
(mức tối đa của kế hoạch Phổ Thông)
Số ngày nằm viện (06 ngày nằm viện + 02 ngày điều trị tại khoa chăm sóc đặt biệt)
(350.000 x 6 ngày)
+ (700.000 x 2 ngày)
= 3.500.000/ngày)
2.800.000
2.800.000
Sau khi nằm viện
Chi phí tái khám sau khi xuất viện (khám bệnh, XN máu, thuốc theo đơn)
400.000
320.000
320.000
Tổng quyền lợi bảo hiểm được chi trả (Tổng)
 
10.000.000
8.000.000
7.900.000

Đơn vị: Đồng
 
(*) Chi phí Prudential hỗ trợ chi trả  Quyền lợi bảo hiểm bằng 80% chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá giới hạn chi trả của kế hoạch đã chọn và được chi trả khi Người được bảo hiểm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải quyết bồi thường được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bổ trợ này.

Điều kiện tham gia


Một trong các sản phẩm chính đã tham gia

Phú-Toàn Gia An Phúc

Phú-Bảo An

Phú-Đăng Khoa Thành Tài

Độ tuổi tham gia

06 – 50 tuổi

Độ tuổi tối đa khi đáo hạn

65 tuổi

 

Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ toàn diện

Bảo hiểm Chăm sóc sức khoẻ toàn diện

 

Lưu ý: Vui lòng tham khảo Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bổ trợ này để biết thêm chi tiết.