Phú-Toàn Gia An Phúc

Linh hoạt trong lựa chọn, Bảo vệ trọn tương lai

Ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ về một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, đồng thời vẹn toàn trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình và những người thân yêu.

 

Tuy nhiên, cuộc sống lại không ngừng thay đổi với những thăng trầm ít ai biết trước, nên việc duy trì chất lượng cuộc sống và đảm bảo thực hiện những ước mơ, dự định không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Thấu hiểu điều đó, Prudential giới thiệu PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC, một giải pháp giúp tiết kiệm an toàn, hiệu quả, giúp bạn linh hoạt và chủ động thực hiện các dự định, mục tiêu, đồng thời mang đến cho bạn và gia đình sự bảo vệ toàn diện trước những rủi ro khôn lường trong cuộc sống.

Đặc điểm sản phẩm

1. TIẾT KIỆM AN TOÀN & HIỆU QUẢ 

Tham gia Phú-Toàn Gia An Phúc, khách hàng được hưởng lãi suất từ hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung. Lãi suất đầu tư thực tế Phú-Toàn Gia An Phúc chi trả cho khách hàng trong thời gian qua rất cạnh tranh so với các hình thức đầu tư khác trên thị trường. 

    

Thời gian
Quý 3/2013
Quý 4/2013
Quý 1/2014
Quý 2/2014
Quý 3/2014
Lãi suất
 thực tế/năm
9,06%
8,50%
8,25%
7,75%
8,00%

2. LINH HOẠT VÀ CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU

1/ Đóng phí linh hoạt theo khả năng tài chính: Giảm phí, tạm ngưng đóng phí

2/ Tích lũy thêm để hưởng lãi: Mọi thời điểm

3/ Rút tiền từ tài khoản: Linh hoạt và không cần trả lãi 

4/ Điều chỉnh mức bảo vệ: Linh hoạt tăng/ giảm mức bảo vệ theo nhu cầu

5/ Chọn thời hạn kết thúc hợp đồng: Toàn quyền quyết định thời điểm kết thúc hợp đồng

  Tichluythemdehuonglai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3. BẢO VỆ CAO VỚI MỨC PHÍ HỢP LÝ 

Baovecaophihoply

 

 

 

 

 

 

 

(*) Đây là minh họa giá trị bảo vệ ngay khi hợp đồng có hiệu lực. Thời gian tích lũy càng dài, giá trị bảo vệ và tiết kiệm càng lớn.

   

4. BẢO VỆ CẢ GIA ĐÌNH TRONG CÙNG HỢP ĐỒNG

Bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đa dạng với mức phí thấp để mang đến cho cả gia đình sự bảo vệ toàn diện trước những rủi ro như như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, trang trải chi phí y tế,…

Baovecagiadinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ với Đại lý Prudential Việt Nam hoặc gọi số 1900 5454 98 để được tư vấn đầy đủ

 trước khi tham gia

Minh họa Quyền lợi

PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO MỌI NGƯỜI, MỌI MỤC TIÊU

1. Minh họa kế hoạch tài chính bảo vệ cho người trụ cột Minhhoachonguoitrucot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Minh họa kế hoạch tài chính trọn đời dành cho con  Minhhoachocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamchukehoachtaichinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách thức hoạt động

1. PHÚ-TOÀN GIA AN PHÚC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? Hoatdongntn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

 • Quỹ liên kết chung được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng Phú-Toàn Gia An Phúc và được quản lý bởi những chuyên gia đầu tư, tài chính nhiều kinh nghiệm. 
 • Prudential áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định, an toàn như trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.
 • Lãi suất đầu tư, tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung và các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm được công bố trên website: www.prudential.com.vn. Báo cáo chi tiết về hợp đồng bảo hiểm được gửi cho khách hàng hàng năm. 

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG

 • Giá trị tài khoản hợp đồng là giá trị tiết kiệm của từng hợp đồng Phú-Toàn Gia An Phúc do mỗi khách hàng sở hữu. Giá trị tài khoản được hình thành ngay sau lần đóng phí bảo hiểm đầu tiên. 
 • Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được hưởng lãi từ hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung.
 • Giá trị tài khoản hợp đồng có thể tăng hoặc giảm như sau:  Giatritaikhoantanggiam

 

 

 

 

 

 

 

 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 • Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí bảo hiểm tối thiểu của sản phẩm chính mà Bên mua bảo hiểm phải đóng hàng năm.
 • Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng thêm vào hợp đồng bảo hiểm sau khi đã đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ (nếu có) đến hết năm hợp đồng hiện tại theo định kỳ.
 • Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà Prudential được phép khấu trừ trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng.Chi phí ban đầu được quy định trong bảng sau:Chiphibandau

  

 

 

 

 • Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản như sau:Chiphichamduttruocthoihan

 

 

 

   

 • Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí để chi trả cho việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Chi phí quản lý hợp đồng hiện tại là 20.000 đồng/tháng và có thể tăng hàng năm nhưng không vượt quá 10%/năm. 
 •  Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết trong Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo tuổi, giới tính, sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.  
 •  Chi phí quản lý quỹ: là khoản chi phí được khấu trừ để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ hiện tại là 2%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 2,5%/năm. 
 • Chi phí quản lý quỹ: là khoản chi phí được khấu trừ để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ hiện tại là 2%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 2,5%/năm.
 • Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng; là số lớn hơn giữa 2% số tiền rút vượt quá hạn mức rút tiền miễn phí hoặc 100.000 đồng. Trong mỗi năm hợp đồng, Bên mua bảo hiểm được miễn phí đối với số tiền rút không vượt quá 20% Giá trị tài khoản hợp đồng vào thời điểm kết thúc Năm hợp đồng trước đó.
 • Thưởng duy trì hợp đồng: Mỗi 5 năm bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 10, bạn sẽ được hưởng thêm một khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 1% giá trị bình quân của GTTKHĐ trong 5 năm gần nhất nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng liên tục và đầy đủ hàng năm tính đến thời điểm xét thưởng.

 3. CÁC LỰA CHỌN VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 Quyenloicoban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyenloinangcao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng bằng toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm đó.

- Khách hàng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai lựa chọn  trước tuổi 65.

- Vào tuổi 65, Quyền lợi Nâng cao sẽ tự động chuyển đổi sang Quyền lợi Cơ bản.

 

Quyenloilinhhoat

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết

Độ tuổi tham gia
0-64 tuổi
Phí Bảo hiểm tối thiểu
8 triệu đồng/năm
Số tiền bảo hiểm tối thiểu
100 triệu đồng

 

 

 

 

Quy tắc điều khoản sản phẩm: Xem chi tiết

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm:   Quyền lợi cơ bản       Quyền lợi nâng cao

Tài liệu giới thiệu sản phẩm:  Phú-Toàn Gia An Phúc

Báo cáo thường niên

Vui lòng tham khảo Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết