Ý nghĩa chương trình

chương trình bảo lãnh viện phí

Thấu hiểu nỗi lo về gánh nặng tài chính của Khách hàng khi chẳng may nhập viện, Prudential giới thiệu Chương trìnhBảo lãnh hỗ trợ viện phí và Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do Tai nạn 24/7. Cùng với hệ thống mạng lưới Bệnh viện liên kết khắp đất nước và liên tục mở rộng, chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ kịp thời chi phí điều trị, giúp Khách hàng an tâm vì luôn được bảo vệ trước rủi ro do tai nạn.

Chương trình dành cho tất cả Khách hàng của Prudential đang tham gia sản phẩm Chăm sóc sức khỏe, hoặc Hỗ trợ Viện phí & Phẫu thuật, hoặc Chăm sóc sức khỏe toàn diện hoặc sản phẩm Phú Tâm An. Khi nhập viện điều trị nội trú hoặc nhập viện do tai nạn tại các Bênh viện liên kết với Prudential, Khách hàng chỉ cần xuất trình Thẻ bảo hiểm tai nạn và/ hoặc giấy tờ nhân thân để Prudential cung cấp dịch vụ bảo lãnh.

Quy trình bảo lãnh viện phí

Khách hàng Prudential (Người được bảo hiểm) điều trị nội trú hoặc nhập viện do tai nạn tại Bệnh viện có liên kết Bảo lãnh Viện phí.

BƯỚC 1 - Khách hàng xuất trình

 • Thẻ Bảo hiểm tai nạn/Thẻ Bảo lãnh viện phí (*).
 • CMND/Giấy khai sinh (nếu Khách hàng dưới 15 tuổi).
 • Chủ hợp đồng hoặc Khách hàng ký tên vào Phiếu thông tin nhập viện do Bệnh viện cung cấp.

BƯỚC 2 - Prudential gửi thông báo kết quả

Sau khi kiểm tra thông tin, Prudential sẽ gửi thông báo kết quả bảo lãnh viện phí dự kiến đến cho Khách hàng và Bệnh viện trong vòng 60 phút ngay sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện.

BƯỚC 3 - Trong vòng 24 giờ trước khi xuất viện

 • Khách hàng ký tên vào Phiếu thông tin xuất viện do Bệnh viện cung cấp
 • Prudential sẽ gửi Quyết định bảo lãnh ngay sau khi nhận Phiếu thông tin xuất viện có đầy đủ chữ ký của Khách hàng và xác nhận của Bệnh viện.

BƯỚC 4 - Khách hàng ký xác nhận vào Quyết định bảo lãnh viện phí

 • Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả lớn hơn chi phí điều trị của Khách hàng tại Bệnh viện:
  Prudential sẽ thanh toán cho Khách hàng số tiền còn lại.
 • Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả nhỏ hơn viện phí Khách hàng thanh toán với Bệnh viện:
  Khách hàng thanh toán cho Bệnh viện số tiền chênh lệch trước khi xuất viện.
Back to Top