The Corporation embodies the long-term and heartfelt commitment of Prudential's people in Vietnam to provide innovative, focused, and practical support to their local communities

Các Chương Trình của Chúng Tôi

Safe Steps

Safe Steps

Đây là hàng loạt các chương trình chia sẻ thông tin trong cộng đồng với mục đích nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin giáo dục dễ hiểu về những vấn đề đe doạ tính mạng con người 

Chi tiết
Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông

Dự Án Rose

“Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” là chương trình do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Ban an toàn giao thông các tỉnh phối hợp với Prudential triển khai từ năm 2014 - 2019 trên 63 tỉnh thành cả nước

Chi tiết
Giảm thiểu rủi ro thiên tai

Giảm thiểu rủi ro thiên tai

Theo thông tin từ Hội nghị, trung bình mỗi thập kỷ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng của khoảng 40% các đợt thiên tai trên thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai gần đây xảy ra ngày càng khốc liệt

Chi tiết
Back to Top