Kênh thanh toán phí bảo hiểm

Nộp phí bảo hiểm bằng thẻ ngân hàng

Đóng phí bảo hiểm an toàn với thẻ ngân hàng qua PRUOnline, máy ATM của Vietcombank, tại văn phòng Prudential hoặc đăng ký thu phí tại nhà với máy mPOS.
Nộp phí bảo hiểm bằng thẻ ngân hàng

Các kênh thanh toán phí bằng thẻ ngân hàng

Cổng thông tin khách hàng PRUOnline

Quý khách có thể chọn một trong hai cách nộp phí sau qua Cổng thông tin khách hàng PRUOnline:

  • Sử dụng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế để nộp phí qua PRUOnline (áp dụng cho phiên bản website và ứng dụng di động); hoặc

  • Đăng ký dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động với thẻ quốc tế Visa, Master, JCB tại website PRUOnline. Với Dịch vụ này, các kỳ phí Quý khách đăng ký sẽ được thanh toán tự động vào ngày đến hạn nộp phí. Xem hướng dẫn đăng ký dịch vụ.

 

*Quý khách lưu ý: giao dịch hoàn trả cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm ứng không thực hiện được bằng Thẻ quốc tế.

Các máy ATM của Vietcombank

Với thẻ ATM của Vietcombank, Quý khách có thể nộp phí bảo hiểm tại các máy ATM của Vietcombank trên toàn quốc. Tìm kiếm máy ATM của Vietcombank gần nhất.

Trung tâm phục vụ khách hàng hoặc Văn phòng Prudential

Với hai Trung tâm Phục vụ Khách hàng cùng mạng lưới hơn 300 Văn phòng Tổng đại lý Prudential trên toàn quốc, Quý khách có thể tới văn phòng gần nhất để nộp phí bảo hiểm. Tìm kiếm Văn phòng gần nhất.

Lưu ý:

Máy chấp nhận thanh toán thẻ di động mPOS được sử dụng cho thu phí bảo hiểm tại Trung tâm Phục vụ Khách hàng. Khi thanh toán bằng mPOS, Quý khách sẽ được yêu cầu kí xác nhận và nhập địa chỉ email trên màn hình thanh toán. Kết thúc giao dịch, Quý khách sẽ nhận được:

  • Biên lai điện tử: được gửi về địa chỉ email Quý khách vừa nhập ngay sau khi kết thúc giao dịch. Đây là biên lai xác nhận giao dịch cà thẻ từ ngân hàng, thay thế cho Biên lai thu tiền tại chỗ.

  • Biên nhận điện tử: được gửi về địa chỉ email Quý khách đã đăng ký với Prudential (nếu có) ngay trong ngày giao dịch. Đồng thời, Quý khách sẽ nhận tin nhắn xác nhận nộp phí thành công qua Số điện thoại đã đăng ký với Prudential. Quý khách có thể tra cứu Biên nhận điện tử tại Cổng thông tin Khách hàng PRUOnline

Tư vấn viên thu phí tại nhà

Để được phục vụ thu phí bảo hiểm tại nhà, Quý khách vui lòng đăng ký qua tổng đài miễn cước 1800 1 247.

Lưu ý:

Máy chấp nhận thanh toán thẻ di động mPOS được sử dụng cho dịch vụ thu phí bảo hiểm tại nhà thông qua Tư vấn viên. Khi thanh toán bằng mPOS, Quý khách sẽ được yêu cầu kí xác nhận và nhập địa chỉ email trên màn hình thanh toán. Kết thúc giao dịch, Quý khách sẽ nhận được:

  • Biên lai điện tử: được gửi về địa chỉ email Quý khách vừa nhập ngay sau khi kết thúc giao dịch. Đây là biên lai xác nhận giao dịch cà thẻ từ ngân hàng, thay thế cho Biên lai thu tiền tại chỗ.

  • Biên nhận điện tử: được gửi về địa chỉ email Quý khách đã đăng ký với Prudential (nếu có) ngay trong ngày giao dịch. Đồng thời, Quý khách sẽ nhận tin nhắn xác nhận nộp phí thành công qua Số điện thoại đã đăng ký với Prudential. Quý khách có thể tra cứu Biên nhận điện tử tại Cổng thông tin Khách hàng PRUOnline (phiên bản website và ứng dụng di động).