Về chương trình Chevening

Chevening là chương trình học bổng quốc tế của Chính phủ Anh nhằm phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung (FCO) và các đối tác, học bổng Chevening được trao cho các nhà lãnh đạo tiềm năng để theo học chương trình thạc sĩ một năm tại Vương quốc Anh.

Mạng lưới cựu sinh viên Chevening Việt Nam có gần 400 thành viên và là những chuyên gia thành đạt trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình học bổng sẽ hỗ trợ tài chính và cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo tương lai từ khắp nơi trên thế giới để phát triển chuyên môn và học tập, trải nghiệm văn hóa Anh, và trở thành một phần của mạng lưới Chevening toàn cầu.

Lợi ích của Chevening Việt Nam

Trong suốt 10 tháng của chương trình, các Mentor (cố vấn) sẽ giúp các Mentee (sinh viên được tư vấn) tìm hiểu về lĩnh vực các bạn mong muốn theo đổi, và phân tích những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực đó, cũng như phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án lựa chọn.

Các Mentor sẽ giúp các Mentee xác định thế mạnh, điểm yếu của cá nhân để có thể lựa chọn nghề nghiệp phù hợp phát triển lâu dài... Mentor và Mentee sẽ cùng thảo luận những điểm có thể cải thiện và các cơ hội thực hành để hỗ trợ sinh viên củng cố năng lực, sẵn sàng bắt đầu phát triển sự nghiệp lựa chọn ngay sau khi tốt nghiệp. - Các Mentor cũng sẽ giúp Mentee cải thiện kỹ năng tìm kiếm các kênh tuyển dụng, cách chuẩn bị ứng tuyển (phát triển CV, viết luận, trả lời phỏng vấn).

Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ là hạt giống tiềm năng đăng ký tham gia học bổng Chevening để theo học thạc sĩ ở Vương Quốc Anh trong tương lai.

Mục tiêu phát triển chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam

Với mục tiêu phát triển chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam và tạo bước đệm cho sự thành công trong tương lai của các thế hệ trẻ xuất sắc, mạng lưới cựu sinh viên Chevening Việt Nam đã khởi xướng Chương trình tư vấn nghề nghiệp Chevening tại Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ các sinh viên tài năng về định hướng và phát triển sự nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Khởi động chương trình
Hướng nghiệp Chevening cùng Prudential

Với mục tiêu phát triển chương trình học bổng Chevening tại Việt Nam và tạo bước đệm cho sự thành công trong tương lai của các thế hệ trẻ xuất sắc, mạng lưới cựu sinh viên Chevening Việt Nam đã khởi xướng Chương trình tư vấn nghề nghiệp Chevening tại Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ các sinh viên tài năng về định hướng và phát triển sự nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Back to Top