Tập đoàn thể hiện các cam kết lâu dài và chân thành của nhân viên Prudential tại Việt Nam nhằm cung cấp sự hỗ trợ sáng tạo, tập trung và thiết thực cho cộng đồng địa phương

Chương trình chi tiết

Vì một cộng đồng không rác thải nhựa

Vì một cộng đồng không rác thải nhựa

Tháng 11/2018, dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” đã chính thức được ký kết giữa công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại Hà Nội.

Chi tiết
Phát động chương trình vì ánh mắt trẻ thơ

Vì ánh mắt trẻ thơ

Chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” bắt đầu từ năm 1998 do nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động là chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các trẻ em trong quá trình bảo vệ, chăm sóc và chữa các bệnh về mắt. 

Chi tiết
Sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện

Fun Run BBGV

Mục của chương trình là khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao tính cộng đồng và gây quỹ hỗ trợ các dự án từ thiện tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Chi tiết
Back to Top