Prudential Việt Nam công bố kết quả kinh doanh 2010: Một năm thành công trọn vẹn

Hôm nay, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2010. Prudential Việt Nam đã có một năm thành công trọn vẹn cả về hoạt động kinh doanh lẫn hoạt động trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Báo cáo tài chính của Prudential Việt Nam cho thấy, hoạt động kinh doanh của công ty rất hiệu quả với các chỉ số tài chính như sau:

  • Doanh thu từ hợp đồng mới tăng 25,4%, đạt mức kỷ lục 1.227 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt mức 5.424 tỷ đồng, tăng 13,6%.
  • Số lượng hợp đồng hiệu lực tăng lên 3,8 triệu so với 3,5 triệu năm 2009.
  • Thị phần doanh thu phí bảo hiểm đạt 41,4%.

Vào tháng 10/2010, Prudential Việt Nam được tổ chức Vietnam Report xếp trong Top 10 của 1.000 doanh nghiệp đóng thuế cao nhất Việt Nam trong thời gian 3 năm liền (2007 – 2009), và đứng ở vị trí số 1 trong số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Năm 2010, Prudential Việt Nam tiếp tục đóng góp vào ngân sách quốc gia của Việt Nam 330 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng 24% so với năm 2009.

Trong khi đó, Prudential Việt Nam tiếp tục cam kết mạnh mẽ với các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua việc thành lập Quỹ Prudence Việt Nam với tổng nguồn vốn tài trợ 10 triệu USD cho thời gian 5 năm (2011 – 2015). Quỹ Prudence Việt Nam sẽ dành ưu tiên cho các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng.

Tổng giám đốc của Prudential Việt Nam, ông Jack Howell nhận định: “Chúng tôi đã bước qua năm 2010 đầy thách thức chung với kết quả kinh doanh ấn tượng. Thành công của chúng tôi có được là nhờ một tập thể tài năng và chuyên nghiệp, cũng như chiến lược phù hợp về sản phẩm, kênh phân phối, tổ chức nhân sự và hệ thống quy trình. Đặc biệt, uy tín của thương hiệu Prudential tiếp tục được củng cố vững mạnh bằng các chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như những hoạt động trách nhiệm xã hội với cộng đồng.”

Ở bên ngoài thị trường Việt Nam, Tập đoàn Prudential cũng đạt được kết quả kinh doanh mỹ mãn:

  • Doanh thu hợp đồng mới tăng 23%, đạt mức 3.485 triệu bảng Anh.
  • Lợi nhuận từ hợp đồng mới tăng 25% lên mức 2 tỷ bảng Anh.
  • Thặng dư vốn IGD ước tính đạt 4,3 tỷ bảng Anh.

Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm tại châu Á của Tập đoàn Prudential.

Back to Top