Prudential giới thiệu sản phẩm Pru-An Tâm Trọn Đời - kế hoạch học vấn

pru-an tâm trọn đời kế hoạch học vấn

Pru-An Tâm Trọn Đời - kế hoạch học vấn

pru-an tâm trọn đời kế hoạch học vấn

Ngày 31/10/2016, tại TPHCM, Prudential chính thức ra mắt sản phẩm Pru-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn. Đây là một giải pháp tài chính giúp khách hàng an tâm thực hiện kế hoạch giáo dục cho con trước các rủi ro trong cuộc sống. 

PRU-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn giúp khách hàng hoạch định tài chính trong hành trình vun đắp tương lai con trẻ với nhiều quyền lợi nổi bật như sau:

  • Giúp Khách hàng đảm bảo kế hoạch học vấn của con với lãi suất cam kết và các khoản thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng thường xuyên.
  • Bảo vệ an toàn tài chính cho gia đình khách hàng trước các rủi ro trong cuộc sống với quyền lợi chi trả từ 100% số tiền bảo hiểm nếu không may người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
  • Giúp khách hàng chủ động và linh hoạt trong việc hoạch định kế hoạch giáo dục cho con cái.

Với PRU-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn, khách hàng còn được hỗ trợ tài chính trước các rủi ro khác như mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, tử vong do tai nạn, đồng thời khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm gia tăng bảo vệ để bảo vệ tài chính cho cả gia đình trước các rủi ro phổ biến trong cuộc sống. Ngoài ra, sản phẩm này còn mang đến các quyền lợi đầu tư hấp dẫn thông qua các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% đến 150% phí bảo hiểm cơ bản của một năm và lãi suất đầu tư từ kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung.

 Ông Phương Tiến Minh, Phó Tổng Giám đốc  Marketing Prudential Việt Nam chia sẻ:"Việc cho ra đời sản phẩm Pru-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn lần này của chúng tôi nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đó là những người trụ cột của gia đình rất quan tâm đến việc lên kế hoạch tài chính cho việc học của con trẻ, đặc biệt trong trường hợp không may có rủi ro xảy ra với người trụ cột của gia đình. Chính vì vậy, Pru-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn  đã được thiết kế là một giải pháp kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống và quyền lợi đầu tư hấp dẫn. Và đặc biệt, sản phẩm thực sự linh hoạt để khách hàng thực hiện tốt nhất kế hoạch học vấn cho con. Đây cũng là sản phẩm thể hiện cam kết của Prudential luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam vừa bảo vệ bản thân và gia đình, vừa tích cực đầu tư giáo dục cho con cái để đảm bảo tương lai tốt đẹp mai sau.”

Xem thêm thông tin:

http://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/prudential-ra-mat-san-pham-pruan-tam-tron-doi-ke-hoach-hoc-van-168420.html

http://laodongthudo.vn/pru-an-tam-tron-doi-giai-phap-tai-chinh-cho-cac-bac-phu-huynh-44642.html

http://baocongthuong.com.vn/prudential-ra-mat-san-pham-pru-an-tam-tron-doi-ke-hoach-tai-chinh-hoc-van.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2016-10-31/prudential-ra-mat-san-pham-pru-an-tam-tron-doi-ke-hoach-hoc-van-37390.aspx

http://hiephoibaohiemvietnam.vn/News/Item/2795/131/vi-VN/Default.aspx

Back to Top