Cơ hội việc làm

Danh sách các vị trí đang tuyển dụng:

Phòng Nhân sự

Phòng Phát triển Kinh doanh

1. Trách Nhiệm Chính
- Tuyển dụng, hỗ trợ và đào tạo, phát triển đội ngũ tư vấn viên để mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.
- Đào tạo các trưởng nhóm về kĩ năng quản lý và giám sát.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch bán hàng để hoàn thành và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của chi nhánh và khu vực.
- Cùng các trưởng nhóm xây dựng kế hoạch tuyển dụng và hỗ trợ trong việc phỏng vấn, lên kế hoạch hội thảo nghề nghiệp (BOP).
- Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc động viên, khuyến khích trong hoạt động hàng ngày nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh.
- Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho khách hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh và quảng bá thương hiệu.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng và hàng quý.
- Cùng với bộ phận Pháp chế giám sát sự tuân thủ của tư vấn viên, điều tra và giải quyết các vấn đề liên quan
- Các nhiệm vụ khác được giao.

2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngàng Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Bảo hiểm.
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm Giám sát kinh doanh, ưu tiên trong ngành Bảo hiểm, hàng tiêu dùng hoặc làm việc ở công ty nước ngoài.
- Kiến thức tốt về các sản phẩm Bảo hiểm, quản lý bán hàng và tiếp thị.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Chủ động, năng động và làm việc độc lập
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thương lượng. Có khả năng ngoại giao rộng
- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Kỹ năng quản lý con người và cá nhân.
- Sẵn sàng di chuyển khu vực công tác khi cần.

 

Cách thức ứng tuyển

Vui lòng nộp đơn ứng tuyển tại:

Phòng Nhân Sự

Add: 25/F, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang, Dist. 1, HCMC

Email: ntu.anh@prudential.com.vn

 

Back to Top