Triết lý quản lý nghề nghiệp của Prudential

Sự quan tâm

Prudential xem con người là một trong những tài sản quý giá nhất, do đó, chúng tôi luôn quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Và chúng tôi mong muốn được nuôi dưỡng sự thành công của họ tại Prudential

Sự đa dạng

Prudential xem con người là một trong những tài sản quý giá nhất, do đó, chúng tôi luôn quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Và chúng tôi mong muốn được nuôi dưỡng sự thành công của họ tại Prudential

Sự linh hoạt

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân viên khám phá tất cả các hướng phát triển nghề nghiệp khác nhau

Trách nhiệm

Chúng tôi hiểu rằng việc sẻ chia trách nhiệm giữa nhân viên, quản lý và nhân sự đóng vai trò quan trọng để đạt được sự thành công

Lộ trình phát triển sự nghiệp đa dạng

career move architecture

Một yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu kinh doanh chính là việc đáp ứng được nhu cầu của nhân viên và giữ cho nhân viên luôn gắn kết và nhiệt huyết trong công việc. Trong môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và có nhiều đòi hỏi cao, mỗi chúng ta cần không ngừng nâng cao kĩ năng và sự linh hoạt của bản thân. Hiểu đuợc điều đó, Prudential sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp khác nhau như: cơ hội thăng tiển lên vị trí cao hơn, luân chuyển ngang giữa các bộ phận/phòng ban/khu vực; hoặc luân chuyển chéo với sự thay đổi về cả công việc và vị trí.

Chúng tôi hỗ trợ bạn phát triển sự nghiệp như thế nào?

our people career path in prudential

  1. Cẩm nang quản lý nghề nghiệp
  2. Hoạt động đào tạo và phát triển
  3. Thảo luận phát triển sự nghiệp với quản lý trực tiếp
  4. Cơ hội luân chuyển nội bộ

COMING SOON!

FULL CAREER PACKAGE FOR VIETNAMESE TALENT IS COMING YOUR WAY.

We sincerely apologize for the inconvenience. Our “Career” site is currently down for maintenance and upgrades. We expect to have the site online again on 2nd September 2016, please come back shortly to try again.

For any enquiries about Career Opportunities, please contact us via: humanresources@prudential.com.vn
Or check out our Current Recruitment Programs:

Back to Top