Thông tin liên lạc

Không tìm thấy vị trí phù hợp với khả năng của bạn? Hãy gửi hồ sơ và chúng tôi sẽ tìm giúp bạn!
Gửi hồ sơ đến email: humanresources@prudential.com.vn

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể gửi mẫu đơn xin ứng tuyển hoặc hồ sơ riêng của bạn đến địa chỉ email humanresources@prudential.com.vn, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp, hoặc bạn có thể ứng tuyển vào vị trí đang tuyển dụng cụ thể. Bạn có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng và mẫu đơn xin ứng tuyển tại https://prudential.wd3.myworkdayjobs.com/prudential. Chuyên viên tuyển dụng sẽ liên lạc lại với bạn khi có vị trí phù hợp.

Việc xem xét các hồ sơ ứng tuyển của chúng tôi sẽ được hoàn tất từ 2 – 3 tuần. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để sắp xếp phỏng vấn nếu hồ sơ của bạn phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Còn nếu hồ sơ của bạn không được chọn, chúng tôi sẽ lưu giữ lại và liên lạc lại với bạn khi có vị trí khác phù hợp hơn.

Bạn có thể theo dõi thông tin và ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường tại https://prudential.wd3.myworkdayjobs.com/prudential hoặc đăng ký tham gia vào chương trình The Strivers của chúng tôi. The Strivers là một trong những chương trình phát triển nhân tài của Prudential Việt Nam dành riêng cho các bạn tài năng trẻ đầy tiềm năng với mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai gần đóng góp tích cực vào thành công chung của công ty. The Strivers bao gồm chương trình Quản Trị Viên Tập Sự (LEAP) và các khối chuyên ngành (Phát triển kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính định phí, Thấm định và giải quyết quyền lợi bảo hiểm).

Làm sao để trở thành một The Striver?

Bước 1: Bấm vào đường dẫn này để tải và hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký đã hoàn thiện về e-mail: thestrivers@prudential.com.vn

Bước 3: Nhận email xác nhận từ công ty.

Bước 4: Theo dõi fanpage Prudential Vietnam Careers để biết thêm thông tin về chương trình.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin về tuyển dụng của công ty tại địa chỉ https://prudential.wd3.myworkdayjobs.com/prudential. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp Chuyên viên tuyển dụng của chúng tôi theo địa chỉ email humanresources@prudential.com.vn

Quy trình tuyển dụng tại Prudential được thiết kế nhằm bảo đảm việc tuyển dụng và lựa chọn được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp nhất. Quy trình tuyển dụng thông thường bao gồm các bước sau:

  1. Vòng sơ khảo (thực hiện bài kiểm tra hoặc cung cấp các bằng cấp bắt buộc): có thể hoặc không thực hiện tùy thuộc vào tính chất công việc và nhu cầu tuyển dụng của bộ phận
  2. Vòng phỏng vấn đầu tiên với Chuyên viên tuyển dụng
  3. Vòng phỏng vấn thứ hai với Trưởng Bộ phận trực tiếp và Nhân sự bộ phận
  4. Vòng phỏng vấn thứ ba với Cấp trên của Trưởng bộ phận trực tiếp
  5. Vòng đánh giá cuối cùng: có thể được thực hiện đối với một số công việc hoặc mã số công việc
  6. Thư mời làm việc

Quy trình đánh giá và lựa chọn ứng viên cho vòng phỏng vấn tiếp theo có thể từ 1 đến 2 tuần. Chúng tôi sẽ liên lạc và thông báo đến các ứng viên được chọn. Nếu hồ sơ của bạn không được chọn, chúng tôi sẽ lưu giữ lại và liên lạc lại với bạn khi có vị trí khác phù hợp hơn.

Back to Top