Thông tin liên lạc

Không tìm thấy vị trí phù hợp với khả năng của bạn? Hãy gửi hồ sơ và chúng tôi sẽ tìm giúp bạn!

Gửi hồ sơ đến email: humanresources@prudential.com.vn

Theo dõi chúng tôi tại:

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể gửi mẫu đơn xin ứng tuyển hoặc hồ sơ riêng của bạn đến địa chỉ email humanresources@prudential.com.vn, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp, hoặc bạn có thể ứng tuyển vào vị trí đang tuyển dụng cụ thể. Bạn có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng và mẫu đơn xin ứng tuyển tại /vi/our-people/career/career-opportunities/. Chuyên viên tuyển dụng sẽ liên lạc lại với bạn khi có vị trí phù hợp.

Việc xem xét các hồ sơ ứng tuyển của chúng tôi sẽ được hoàn tất từ 2 – 3 tuần. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để sắp xếp phỏng vấn nếu hồ sơ của bạn phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Còn nếu hồ sơ của bạn không được chọn, chúng tôi sẽ lưu giữ lại và liên lạc lại với bạn khi có vị trí khác phù hợp hơn.

Bạn có thể theo dõi thông tin và ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường tại /vi/our-people/career/career-opportunities/ hoặc đăng ký tham gia vào chương trình LEAP của chúng tôi. LEAP - LEADERSHIP ESSENTIALS ACCELERATION PROGRAM, là một trong những chương trình phát triển nhân tài của Prudential Việt Nam dành riêng cho các bạn Quản Trị Viên Tập Sự đầy tiềm năng với mong muốn trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai gần đóng góp tích cực vào thành công chung của công ty.

Làm thế nào để đăng ký tham gia LEAP?

Bước 1: Bấm vào đường dẫn này để tải và hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký đã hoàn thiện về địa chỉ email: leap2016@prudential.com.vn

Bước 3: Nhận email xác nhận từ công ty.

Bước 4: Theo dõi fanpage để biết thêm thông tin về chương trình.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin về tuyển dụng của công ty tại địa chỉ /vi/our-people/career/career-opportunities/. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp Chuyên viên tuyển dụng của chúng tôi theo địa chỉ email humanresources@prudential.com.vn

Quy trình tuyển dụng tại Prudential được thiết kế nhằm bảo đảm việc tuyển dụng và lựa chọn được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp nhất. Quy trình tuyển dụng thông thường bao gồm các bước sau:

  1. Vòng sơ khảo (thực hiện bài kiểm tra hoặc cung cấp các bằng cấp bắt buộc): có thể hoặc không thực hiện tùy thuộc vào tính chất công việc và nhu cầu tuyển dụng của bộ phận
  2. Vòng phỏng vấn đầu tiên với Chuyên viên tuyển dụng
  3. Vòng phỏng vấn thứ hai với Trưởng Bộ phận trực tiếp và Nhân sự bộ phận
  4. Vòng phỏng vấn thứ ba với Cấp trên của Trưởng bộ phận trực tiếp
  5. Vòng đánh giá cuối cùng: có thể được thực hiện đối với một số công việc hoặc mã số công việc
  6. Thư mời làm việc

Quy trình đánh giá và lựa chọn ứng viên cho vòng phỏng vấn tiếp theo có thể từ 1 đến 2 tuần. Chúng tôi sẽ liên lạc và thông báo đến các ứng viên được chọn. Nếu hồ sơ của bạn không được chọn, chúng tôi sẽ lưu giữ lại và liên lạc lại với bạn khi có vị trí khác phù hợp hơn.

Back to Top