Logo Strivers to

THE STRIVERS - General Management

Chương trình phát triển và đào tạo các tài năng trẻ trên tòan quốc để trở thành các quản lý trong tương lai, gồm chương trình: Quản trị viên tập sự.

Chi tiết
Logo Strivers to

THE STRIVERS - Functional Management

Chương trình phát triển và đào tạo các tài năng trẻ trên tòan quốc để trở thành các quản lý trong tương lai, gồm 3 chương trình: Quản lý kinh doanh, Quản lý công nghệ, Quản lý tài chính.

Chi tiết
PruAm resize

Đại sứ sinh viên Prudential

Bắt đầu nuôi dưỡng tương lai của bạn cùng Prudential.

Chi tiết
thuc-tap-sinh

Chương trình thực tập sinh

Bạn vẫn còn trên ghế nhà trường? Tìm cơ hội thực tập dành cho sinh viên tại đây.

Chi tiết
Back to Top