vuong-gia-vu-tes

Vương Gia Vũ

Thử thách thú vị nhất cho tôi là nhu cầu tương tác hiệu quả với Ban Giám đốc và chủ động tương tác với Ban Quản lý của Prudential. Điều này giúp tôi thấu hiểu, truyền đạt được  chiến lược cấp cao và tầm ảnh hưởng trực tiếp tới cấp dưới và giúp tôi hoạch định, quản lí kì vọng của nhiều đối tác khác nhau.

Quan trọng hơn nữa là cũng cố trách nhiệm trong nội bộ nhóm làm việc của tôi và để các thành viên trong nhóm phát triển ngay tại vị trí hiện tại của mình.

nguyen-minh-tam-tes

Nguyễn Minh Tâm

Tôi từng có nhiều cơ hội để làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á với văn hóa doanh nghiệp từ tầm nhìn mang tính toàn cầu hoặc địa phương. Tất cả họ đều có thương hiệu, nhân lực và dịch vụ là tài sản để vận hành hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, riêng chỉ tại Prudential – nơi mà con người là tài sản duy nhất – tôi đã được cảm thận rõ rệt sự cởi mở, minh bạch và văn hóa thúc đẩy thành tích cao. Chúng tôi vừa làm, vừa học, chia sẻ và không ngừng vươn lên phát triển bản thân và nghề nghiệp. Không có giới hạn nào cho sự phát triển để trở nên tốt nhất, giới hạn duy nhất mà ta gặp phải là chính tư duy của mình mà thôi.

Back to Top