vương gia vũ

Vương Gia Vũ

Thử thách thú vị nhất cho tôi là nhu cầu tương tác hiệu quả với Ban Giám đốc và chủ động tương tác với Ban Quản lý của Prudential. Điều này giúp tôi thấu hiểu, truyền đạt được  chiến lược cấp cao và tầm ảnh hưởng trực tiếp tới cấp dưới và giúp tôi hoạch định, quản lí kì vọng của nhiều đối tác khác nhau.

Quan trọng hơn nữa là cũng cố trách nhiệm trong nội bộ nhóm làm việc của tôi và để các thành viên trong nhóm phát triển ngay tại vị trí hiện tại của mình.

Back to Top