PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Từ 15-50 tuổi: 15 năm
Từ 51-60 tuổi: 65 tuổi - tuổi tham gia

PHÚ-BẢO AN

Bằng thời hạn hợp đồng

PHÚ-Tâm An

Bằng thời hạn hợp đồng

PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Từ 15-60 tuổi

PHÚ-BẢO AN

15 - 60 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

PHÚ-Tâm An

6 tháng - 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm

PHÚ-BẢO AN
PHÚ-Tâm An
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

PHÚ-BẢO AN

N/A

PHÚ-Tâm An

Lên đến 75% tổng Phí bảo hiểm (BH) đã đóng

  • Thời hạn hợp đồng 5 năm: 50% tổng Phí BH đã đóng
  • Thời hạn hợp đồng 10 năm: 75% tổng Phí BH đã đóng
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Một phần của quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

PHÚ-BẢO AN

100% số tiền bảo hiểm (STBH)

PHÚ-Tâm An

Quyền lợi thương tật do tai nạn:

Lên đến 400% số tiền bảo hiểm (STBH) cho các rủi ro thương tật do tai nạn

  • Quyền lợi Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn: 3-100%STBH
  • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5-100%STBH
  • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 2-100%STBH
  • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25-100%STBH

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết với Prudential

PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Lên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

PHÚ-BẢO AN

100% số tiền bảo hiểm

PHÚ-Tâm An

Quyền lợi tử vong do tai nạn:

Lên đến 300% số tiền bảo hiểm (STBH)

  • (a) 100% STBH
  • (b) 200% STBH nếu tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển thương mại công cộng, bao gồm xe buýt, xe lửa và xe điện ngầm khi đang là hành khách có mua vé
  • (c) 300% STBH nếu tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng phương tiện hàng không thương mại khi đang là hành khách có mua vé

Quyền lợi Tử vong không do Tai nạn:

  • 100% tổng Phí bảo hiểm đã đóng
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN


Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu đó)

PHÚ-BẢO AN

N/A

PHÚ-Tâm An

N/A

Back to Top