PHÚ-Tâm An

Bằng thời hạn hợp đồng

PHÚ-Tâm An

6 tháng - 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

PHÚ-Tâm An

Lên đến 100% tổng Phí bảo hiểm (BH) đã đóng

  • Thời hạn hợp đồng 5 năm: 50% tổng Phí BH đã đóng
  • Thời hạn hợp đồng 10 năm: 75% tổng Phí BH đã đóng
PHÚ-Tâm An

Quyền lợi thương tật do tai nạn:

Lên đến 400% số tiền bảo hiểm (STBH) cho các rủi ro thương tật do tai nạn

  • Quyền lợi Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn: 3-100%STBH
  • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5-100%STBH
  • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 2-100%STBH
  • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25-100%STBH

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7 tại hệ thống bệnh viện liên kết với Prudential

PHÚ-Tâm An

Quyền lợi tử vong do tai nạn:

Lên đến 300% số tiền bảo hiểm (STBH)

  • (a) 100% STBH
  • (b) 200% STBH nếu tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển thương mại công cộng, bao gồm xe buýt, xe lửa và xe điện ngầm khi đang là hành khách có mua vé
  • (c) 300% STBH nếu tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng phương tiện hàng không thương mại khi đang là hành khách có mua vé

Quyền lợi Tử vong không do Tai nạn:

  • 100% tổng Phí bảo hiểm đã đóng
Back to Top