Nhằm giúp khách hàng chủ động xây dựng một kế hoạch tài chính và bảo vệ vững chắc, Prudential cung cấp những giải pháp ưu việt qua các Qũy đầu tư độc đáo, bao gồm Qũy PRUlink, Qũy liên kết chung và Qũy hưu trí.

Thông tin về lãi suất và giá đơn vị các quỹ sẽ được cập nhật đúng kì hạn, đảm bảo sự minh bạch và kịp thời cho các quyết định tích lũy và đầu tư của khách hàng.

Quỹ PRU-Link

Quỹ PRU-Link

Nổi trội với danh mục Qũy liên kết đơn vị đa dạng và giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư linh hoạt, Prudential giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống

Chi tiết
Quỹ Liên Kết Chung

Quỹ Liên Kết Chung

Với dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Prudential mang lại cho khách hàng giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm với đầu tư an toàn cùng với cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu

Chi tiết
Quỹ hưu trí tự nguyện

Quỹ hưu trí tự nguyện

Quỹ hưu trí tự nguyện của Prudential đồng hành cùng khách hàng trong việc hoạch định kế hoạch hưu trí với các giải pháp tích lũy hiệu quả và bảo vệ an toàn, cho khách hàng một tuổi hưu độc lập và an nhàn

Chi tiết
Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi

Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống

Chi tiết
Back to Top