Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2010 của sản phẩm

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2010 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" là: 6,91% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/12/2009 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý I năm 2010.

Back to Top