Công bố bảo tức năm 2009 và lãi chia cuối hợp đồng của hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Prudential xin vui mừng thông báo các khoản bảo tức năm 2009 được chia cho Bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng có tham gia chia bảo tức như sau:

1. Bảo tức năm 2009:

Bảo tức năm 2009 tỷ lệ với thời gian hợp đồng đã được nộp phí bảo hiểm trong năm 2009 và được công bố cho:

 • những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, và
 • có ngày bắt đầu hiệu lực từ 01/10/2009 trở về trước, và
 • đang còn hiệu lực tại thời điểm công bố,

với tỷ lệ tùy thuộc vào sản phẩm chính của hợp đồng, cụ thể như sau:

Sản phẩmTỷ lệ bảo tức
Phú An Gia Tích Lũy Định Kỳ
Phú An Gia Thành Tài
Phú An Gia Hưu Trí
Phú Hưng Phúc Định Kỳ
Phú Hưng Thịnh
3,25%
Các sản phẩm chính còn lại có tham gia chia lãi 2%

Tỷ lệ này được tính trên:

 • số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi, hiệu lực tại thời điểm 31/12/2009; và
 • bảo tức tích lũy nếu có, đến thời điểm công bố.

2. Lãi chia cuối hợp đồng:

Bên cạnh khoản bảo tức đã được công bố như trên cho năm 2009, năm nay là năm thứ hai Prudential tiếp tục công bố khoản Lãi chia cuối hợp đồng dành cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, thỏa điều kiện:

 • Có ngày hiệu lực từ ngày 31/12/2004 trở về trước, và
 • Có một trong các sự kiện sau đây xảy ra trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực, từ ngày 01/04/2010 đến ngày 31/03/2011:
  1. Đáo hạn, hoặc
  2. Bắt đầu chi trả bảo tức theo định kỳ; hoặc
  3. Xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Đây là quyền lợi tăng thêm dành cho những hợp đồng đã tham gia cùng với Prudential Việt Nam từ những năm đầu hoạt động và nguồn phí bảo hiểm của những hợp đồng này đã đóng góp đáng kể vào việc hình thành nguồn tài sản đầu tư của Prudential.

Khoản lãi chia cuối hợp đồng này được tính dựa trên số tiền bảo hiểm của những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, với tỷ lệ tùy thuộc vào ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như sau:

Ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểmTỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng
(tính trên số tiền bảo hiểm có tham gia chia lãi)
Từ ngày 31/12/2000 trở về trước 8,5%
Từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2002 7,0%
Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2004 5,0%

Khoản lãi này sẽ được chi trả toàn bộ khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi đáo hạn hợp đồng trong khoảng thời gian nêu trên, hoặc chi trả theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chi trả bảo tức định kỳ tại từng thời điểm được quy định trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý: Lãi chia cuối hợp đồng được công bố chỉ áp dụng cho một năm. Lãi chia cuối hợp đồng trong những năm sau có thể thay đổi hoặc không được chia.

Nếu có thắc mắc nào liên quan đến bảo tức cũng như các thông tin khác trong hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có thể liên hệ theo Đường dây nóng 1900 54 54 98 ; hoặc bất kỳ Trung tâm Phục vụ Khách hàng Prudential nào gần nhất.

Back to Top