Prudential Việt Nam công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 4 năm 2011

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 4 năm 2011 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" là: 8,16%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/09/2011 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 4 năm 2011.

Back to Top