Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 2 năm 2012 của Quỹ liên kết chung là 10,12%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/03/2012 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm “PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng” và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc” đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 2/2012.

Back to Top