Công bố chi trả Bảo tức tích lũy đặc biệt 2013

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với Quý khách hàng: Prudential Việt Nam đã một lần nữa công bố chi trả khoản bảo tức tích lũy đặc biệt trị giá khoảng 760 tỷ đồng đến các khách hàng của mình. Đối tượng được hưởng bảo tức là những hợp đồng tham gia trước ngày 01/01/2006, vẫn còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011 và đáo hạn sau ngày 31/03/2013. Khoản bảo tức này sẽ được gộp vào bảo tức tích lũy của các hợp đồng thỏa điều kiện và chi trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc tại thời điểm đáo hạn.

Đây là lần thứ tư Prudential công bố chi trả bảo tức đặc biệt cho các khách hàng của mình sau lần chi trả đầu tiên vào năm 2007 và hai lần trong năm 2012 vừa qua, với số tiền lên đến gần 900 tỷ đồng. Khoảng 800.000 khách hàng của Prudential đã được nhận các khoản bảo tức đặc biệt được công bố gần đây. Những khoản bảo tức đặc biệt này là kết quả của hoạt động kinh doanh và đầu tư hiệu quả trong những năm gần đây của công ty. Đây là cách Prudential thể hiện cam kết của mình trong việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tối ưu, đồng thời luôn nỗ lực nâng cao quyền lợi cho khách hàng.

Back to Top