Công bố bảo tức năm 2013 và lãi chia cuối hợp đồng

Theo thông lệ hằng năm, Prudential sẽ thông báo bảo tức cho Bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng có tham gia chia bảo tức theo quy định. Chúng tôi xin vui mừng thông báo đến các Anh Chị như sau:

1. Bảo tức năm 2013

Bảo tức năm 2013 được công bố cho:

 • những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi; và
 • có ngày hiệu lực trước ngày 02/10/2013; và
 • đang có hiệu lực tại thời điểm công bố.
Những hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chínhTỷ lệ bảo tức (*)
Phú-Đăng Khoa Thành Tài(**) 5,00%
PHÚ-An Gia Tích Lũy Định Kỳ, PHÚ-An Gia Thành Tài, PHÚ-An Gia Hưu Trí, PHÚ-Hưng Phúc Định Kỳ, PHÚ-Hưng Thịnh 3,25%
Tất cả những hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính tham gia chia lãi, ngoại trừ những sản phẩm nêu trên 2,00%

(*) Tỷ lệ bảo tức được tính trên:

 • Số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi, hiệu lực tại thời điểm 31/12/2013; và
 • Bảo tức Tích lũy (nếu có), đến thời điểm công bố (Bảo tức Tích lũy được tính bao gồm Bảo tức Tích lũy Đặc biệt năm 2012 và Bảo tức Tích lũy Đặc biệt năm 2013 (nếu có)).

Khoản bảo tức này tỷ lệ với thời gian hợp đồng đã nộp phí bảo hiểm trong năm 2013.

(**) Theo quy định hiện hành, Công ty chỉ công bố bảo tức cho những hơp đồng bảo hiểm tham gia chia lãi có hiệu lực trước ngày 02/10/2013. Sản phẩm Phú-Đăng Khoa Thành Tài được ra mắt vào tháng 11/2013, do vậy, trong tương lai khi hợp đồng thỏa điều kiện được hưởng bảo tức tích lũy, Công ty sẽ tính vào hợp đồng của khách hàng khoản bảo tức theo tỷ lệ 5,00% nêu trên cho khoảng thời gian năm 2013 của hợp đồng.

2. Lãi chia cuối hợp đồng

Bên cạnh khoản bảo tức đã được công bố như trên cho năm 2013, đây là năm thứ sáu liên tiếp Prudential công bố khoản Lãi chia cuối hợp đồng, dành cho các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi:

 • Có ngày hiệu lực trước ngày 01/01/2004; và
 • Có một trong các sự kiện sau đây xảy ra trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực, từ ngày 01/04/2014 đến 31/03/2015:
  • Đáo hạn; hoặc
  • Xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; hoặc
  • Kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm đối với các sản phẩm:PHÚ-Thành Tài, PHÚ-Khởi Nghiệp, PHÚ-An Khang Hưu Trí Toàn Diện, PHÚ-An Khang Trọn Đời, PHÚ-An Gia Thành Tài.

Đây là những hợp đồng đã tham gia cùng với Prudential Việt Nam trong khoảng thời gian tương đối dài và nguồn phí bảo hiểm của những hợp đồng này đã đóng góp đáng kể vào việc hình thành nguồn tài sản đầu tư của Prudential.

Khoản lãi chia cuối hợp đồng này được tính dựa trên số tiền bảo hiểm của những hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, với tỷ lệ tùy thuộc vào ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như sau:

Ngày hiệu lực của
hợp đồng bảo hiểm
Tỷ lệ % lãi chia cuối hợp đồng tính trên số tiền bảo hiểm có tham gia chia lãi (***)
Trước ngày 01/01/2000 31,0%
Từ 01/01/2000 đến 31/12/2000 20,0%
Từ 01/01/2001 đến 31/12/2001 17,0%
Từ 01/01/2002 đến 31/12/2002 11,0%
Từ 01/01/2003 đến 31/12/2003 4,0%

(***) Lưu ý:

 • Khoản lãi này sẽ được chi trả toàn bộ khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi đáo hạn hợp đồng trong khoảng thời gian nêu trên, hoặc chi trả quyền lợi tiền mặt định kỳ theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chi trả bảo tức tại từng thời điểm được quy định trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm;
 • Lãi chia cuối hợp đồng được công bố chỉ áp dụng cho một năm. Lãi chia cuối hợp đồng trong những năm sau có thể thay đổi hoặc không được chia.
Back to Top