Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

Bằng thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
  • Phí ngắn hạn: Thời hạn hợp đồng - 4
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

6 - 70 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em

30 ngày tuổi - 15 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 25 tuổi

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

N/A

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • Thương tật, phỏng, tử vong do tai nạn: Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm
  • Hoàn phí khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • 120% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 5 Bệnh hiểm nghèo

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top