Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

Bằng thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
  • Phí ngắn hạn: Thời hạn hợp đồng - 4
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

6 - 70 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em

30 ngày tuổi - 15 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 25 tuổi

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

N/A

Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • Thương tật, phỏng, tử vong do tai nạn: Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm
  • Hoàn phí khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em
  • 120% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 5 Bệnh hiểm nghèo

Kế hoạch bảo vệ

our-product-thumbnail-protection

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top