Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bằng thời hạn hợp đồng

Chăm sóc sức khỏe

Bằng thời hạn hợp đồng

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

6 - 50 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Chăm sóc sức khỏe

6 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 1.000.000 đồng/ngày

Chăm sóc sức khỏe

100% Số tiền bảo hiểm (tối đa 400.000 đồng)/Ngày nằm viện

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/ngày

Chăm sóc sức khỏe

200% Số tiền bảo hiểm (tối đa 800.000 đồng)/Ngày nằm viện

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 10.000.000 đồng/phẫu thuật

Chăm sóc sức khỏe

500% Số tiền bảo hiểm (tối đa 2.000.000 đồng)/ca

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện:

  • Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/đợt điều trị

Quyền lợi khác:

  • Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn khi ở nước ngoài: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 20.000.000 đồng/đợt điều trị
  • Hỗ trợ chi phí điều trị: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 5.000.000 đồng/đợt điều trị
Chăm sóc sức khỏe

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện: Không có

Kế hoạch bảo vệ

our-product-thumbnail-protection

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top