Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bằng thời hạn hợp đồng

Chăm sóc sức khỏe

Bằng thời hạn hợp đồng

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

6 - 50 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Chăm sóc sức khỏe

6 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 1.000.000 đồng/ngày

Chăm sóc sức khỏe

100% Số tiền bảo hiểm (tối đa 400.000 đồng)/Ngày nằm viện

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/ngày

Chăm sóc sức khỏe

200% Số tiền bảo hiểm (tối đa 800.000 đồng)/Ngày nằm viện

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 10.000.000 đồng/phẫu thuật

Chăm sóc sức khỏe

500% Số tiền bảo hiểm (tối đa 2.000.000 đồng)/ca

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện:

  • Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/đợt điều trị

Quyền lợi khác:

  • Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn khi ở nước ngoài: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 20.000.000 đồng/đợt điều trị
  • Hỗ trợ chi phí điều trị: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 5.000.000 đồng/đợt điều trị
Chăm sóc sức khỏe

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện: Không có

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top