Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

6 - 70 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

6 - 70 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối

18 - 60 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Bảo hiểm Từ bỏ thu phí

18 - 54 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Không có

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng

Bảo hiểm Từ bỏ thu phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng 

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Không có

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng

Bảo hiểm Từ bỏ thu phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng 

Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
  • Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng
  • Danh mục bảo vệ: 52 Bệnh hiểm nghèo
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối

Không có

Bảo hiểm Từ bỏ thu phí

Không có

Kế hoạch bảo vệ

our-product-thumbnail-protection

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top