Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: từ 15% - 150% STBH trong suốt thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi thương tật khác do tai nạn: Lên đến 210% STBH/ năm hợp đồng.

  • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5%-10%STBH trong mỗi năm hợp đồng.
  • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25% -100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.
  • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 10% - 100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Sản Phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
Sản Phẩm Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
Sản Phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

- Tử vong do tai nạn: 100% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn xảy ra tại các hoạt động của Trường học: 200% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng Xe buýt Trường học: 300% số tiền bảo hiểm.

Sản Phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

Giá trị lớn hơn giữa 5% số tiền bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm đã đóng không lãi của sản phẩm gia tăng bảo vệ này.

Sản Phẩm Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
Sản Phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
Sản phẩm Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em
Sản Phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

- 100% số tiền bảo hiểm
- Danh mục bảo vệ: 16 bệnh hiểm nghèo

Sản Phẩm Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
Sản Phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
  • Tối đa 200% Số tiền bảo hiểm
  • Danh mục bảo vệ: 25 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và 52 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

Kế hoạch bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ cho gia đình và người thân

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết
Back to Top