Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, một giải pháp bảo vệ ưu việt lần đầu tiên có mặt trên thị trường, giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.

health-reimbursement-rider

Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Khi đó chi phí y tế trở thành nỗi lo, gánh nặng cho cả gia đình.

Tại Prudential, chúng tôi thấu hiểu những lo lắng trên và hân hạnh mang đến bạn sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện, một giải pháp bảo vệ ưu việt lần đầu tiên có mặt trên thị trường, giúp bạn giảm gánh nặng về chi phí y tế và toàn tâm chăm sóc gia đình.

Các tính năng nổi bật

hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý

Hỗ trợ viện phí

tối đa 10 triệu

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

tối đa 20 triệu đồng / ca

Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn tại nước ngoài

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

5-59 năm

Ðộ tuổi tham gia

6 - 50 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Hỗ trợ chi phí ðiều trị nội trú

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 1.000.000 đồng/ngày

Hỗ trợ chi phí nằm viện tại Khoa chãm sóc ðặc biệt

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/ngày

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 10.000.000 đồng/phẫu thuật

Các quyền lợi khác

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện:

  • Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 2.000.000 đồng/đợt điều trị

Quyền lợi khác:

  • Hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn khi ở nước ngoài: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 20.000.000 đồng/đợt điều trị
  • Hỗ trợ chi phí điều trị: Hoàn trả 80% chi phí thực tế hợp lý, tối đa 5.000.000 đồng/đợt điều trị

Prudential sẽ hỗ trợ chi trả 80% chi phí thực tế hợp lý tùy theo các kế hoạch được khách hàng lựa chọn khi tham gia bảo hiểm theo các quyền lợi như bên dưới.

  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị nội trú
  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện
  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật
  • Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị cấp cứu do tai nạn khi ở nước ngoài
     

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Back to Top