Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em

Các tính năng nổi bật

quyền lợi tử vong do tai nạn

Quyền lợi tử vong do tai nạn

quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn

quyền lợi thương tật khác do tai nạn

Quyền lợi thương tật khác do tai nạn

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

5 - 17 năm

Ðộ tuổi tham gia

30 ngày - 12 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 17 tuổi

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn: từ 15% - 150% STBH trong suốt thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi thương tật khác do tai nạn: Lên đến 210% STBH/ năm hợp đồng.

 • Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn: 5%-10%STBH trong mỗi năm hợp đồng.
 • Quyền lợi Phỏng do Tai nạn: 25% -100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.
 • Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn: 10% - 100% STBH trong mỗi năm hợp đồng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn: 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 triệu đồng/năm

Quyền lợi tử vong

- Tử vong do tai nạn: 100% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn xảy ra tại các hoạt động của Trường học: 200% số tiền bảo hiểm.
- Tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng Xe buýt Trường học: 300% số tiền bảo hiểm.

Hỗ trợ chi phí ðiều trị nội trú

Hỗ trợ nằm viện do tai nạn: 0,2% STBH/ ngày, tối đa 1 triệu đồng/ ngày

1. Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn

 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra thương tật vĩnh viễn, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm (STBH) tương ứng như sau:

 

Rủi ro Thương tật vĩnh viễn do Tai nạnQuyền lợi chi trả (STBH)

Thị lực: mất hoàn toàn và vĩnh viễn

 • Thị lực 2 mắt
 • Thị lực 1 mắt

 

150%
100%

Giọng nói và Thính lực: mất hoàn toàn và vĩnh viễn

 • Giọng nói và thính lực 2 tai
 • Giọng nói
 • Thính lực 2 tai
 • Thính lực 1 tai

 

150%
50%
75%
25%

Chi thể: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • 2 chi thể
 • 1 chi thể
 • 1 chi thể và thị lực 1 mắt
 • 2 bàn tay hoặc 2 bàn chân
 • 1 bàn tay và 1 bàn chân
 • 1 bàn tay hoặc 1 bàn chân

 

150%
125%
150%
150%
150%
100%

Bàn tay: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • 2 ngón cái và 8 ngón còn lại của 2 bàn tay
 • 1 ngón cái và 4 ngón còn lại của bàn tay đó
 • 4 ngón tay của 1 bàn tay

 

100%
70%
60%

Bàn chân: mất hoàn toàn và vĩnh viễn chức năng của

 • Tất cả ngón chân của 1 bàn chân
 
15%

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong suốt thời hạn hợp đồng là 150% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn gây ra hai thương tật trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các thương tật này và không vượt quá 150% STBH.

Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và các quyền lợi khác vẫn được đảm bảo chi trả sau khi Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do Tai nạn đã được chi trả đến giới hạn tối đa

2. Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn 

 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra chấn thương cơ quan nội tạng, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:
Rủi ro Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạnQuyền lợi chi trả (STBH)

Vùng ngực

 • Tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi do chấn thương từ bên ngoài
 

10%

Vùng bụng

 • Lách - vỡ lách
 • Gan - vỡ gan
 • Dạ dày và ruột - thủng dạ dày hoặc ruột non và đại tràng
 • Tuyến tụy - vỡ tuyến tụy

 

5%
5%
10%
10%

Hệ tiết niệu

 • Chấn thương thận dẫn đến một trong những tình trạng sau: rách vỏ thận, vỡ toàn bộ thận, rách những lớp vỏ thận, đứt chỗ nối giữa bể thận và niệu quản, huyết khối động mạch sau chấn thương
 • Rách hoặc đứt niệu đạo
 • Rách thành bàng quang
 • Đứt niệu quản
 • Chấn thương 2 thận do cùng 1 tai nạn

 

5%


5%
5%
5%
10%

 • Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 10% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn gây ra hai chấn thương trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các chấn thương này và không vượt quá 10% STBH.
 • Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và các quyền lợi khác vẫn được đảm bảo chi trả sau khi Quyền lợi chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn đã được chi trả đến giới hạn tối đa.

3. Phỏng do Tai nạn (cấp độ 3)

 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra phỏng, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:
Rủi ro Phỏng do Tai nạnQuyền lợi chi trả (STBH)
Ít nhất 9% diện tích da cơ thể 25%
Ít nhất 15% diện tích da cơ thể 75%
Ít nhất 25% diện tích da cơ thể 100%
 • Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 100% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ.
 • Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và các quyền lợi khác vẫn được đảm bảo chi trả sau khi Quyền lợi phỏng do Tai nạn đã được chi trả đến giới hạn tối đa. 

4. Gãy xương do Tai nạn

 • Đối với mỗi Tai nạn gây ra gãy xương, Prudential sẽ chi trả một (01) lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng như sau:
Gãy xương do Tai nạnQuyền lợi chi trả (STBH)

Khung xương chậu (loại trừ xương đùi, xương cụt)

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương

 

100%
50%
25%
15%

Xương đùi và Xương cẳng chân

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương

 

60%
45%
25%
15%

Khuỷu tay và xương tay (bao gồm cổ tay, loại trừ gãy xương kiểu Colles)

 • Gãy hở hơn 1 xương trở lên
 • Gãy hở 1 xương
 • Gãy kín hơn 1 xương trở lên
 • Gãy kín 1 xương

 

45%
35%
20%
15%

Gãy xương cẳng tay kiểu Colles

 • Gãy hở
 • Gãy kín

 

25%
10%

Sọ não

 • Nứt vỡ sọ não cần phẫu thuật can thiệp
 • Nứt vỡ sọ não không cần phẫu thuật can thiệp

 

60%
20%

Xương bả vai, xương sườn, xương bánh chè, xương ức, xương bàn tay (loại trừ xương ngón tay và cổ tay), xương bàn chân (loại trừ xương ngón chân và gót chân)

 • Gãy hở
 • Gãy kín

 

 

30%
15%

Cột sống (loại trừ xương cụt)

 • Tất cả các loại gãy cột sống do đè nén
 • Trường hợp gãy mỏm gai hoặc mỏm ngang hoặc cuống lỗ đốt sống
 • Tổn thương tủy sống vĩnh viễn (tổn thương kéo dài hơn12 tháng và không có dấu hiệu hồi phục sau thời gian này)

 

40%
40%
40%

Xương hàm

 • Gãy hở
 • Gãy kín
 
25%
10%

(Gãy xương hở: xảy ra khi phần xương bị gãy xuyên qua da, tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Gãy xương kín: xảy ra khi phần xương bị gãy không xuyên qua da, không tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài)

 • Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm hợp đồng là 100% STBH của sản phẩm gia tăng bảo vệ. Nếu cùng một Tai nạn làm gãy từ 2 xương trở lên, Prudential sẽ chi trả tổng quyền lợi cần trả cho các xương gãy này và không vượt quá 100% STBH.
 • Nếu gãy hai lần trở lên trên cùng một xương, Prudential chỉ chi trả Quyền lợi gãy xương do Tai nạn nếu lần gãy tiếp theo cách lần gãy trước đó từ 10 tháng trở lên.
 • Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và các quyền lợi khác vẫn được đảm bảo chi trả sau khi Quyền lợi gãy xương do Tai nạn đã được chi trả đến giới hạn tối đa.

5. Hỗ trợ nằm viện và chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn

Quyền lợi Chi tiết
Hỗ trợ nằm viện do Tai nạn (1)

0,2% STBH/ngày, tối đa 1 triệu đồng/ngày

Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu do Tai nạn (2) 1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 lần cho mỗi năm hợp đồng

(1) Prudential chỉ chi trả quyền lợi này nếu NĐBH phải nằm viện điều trị nội trú do Tai nạn thuộc các trường hợp được Prudential chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm (mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên). Giới hạn chi trả cho quyền lợi này là tối đa 10 ngày cho 1 lần nhập viện, tối đa 50 ngày/năm hợp đồng và tối đa 500 ngày/hợp đồng.

(2) Prudential chỉ chi trả quyền lợi này nếu NĐBH được điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt hoặc chuyển viện.

6. Tử vong

 • Do Tai nạn: Prudential sẽ chi trả lên đến 300% STBH của sản phẩm này nếu NĐBH không may tử vong do Tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.
Rủi ro Tử vongQuyền lợi chi trả (STBH)
Tử vong do Tai nạn

100%

Tử vong do Tai nạn xảy ra tại các hoạt động của Trường học của NĐBH 200%
Tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng Xe buýt Trường học của NĐBH 300%
 • Không do Tai nạn: Prudential sẽ hoàn lại phí bảo biểm đã đóng (không có lãi) nếu NĐBH không may bị tử vong không do Tai nạn.
 • Các quyền lợi bảo hiểm quy định tại mục 1, 2, 3 và 4 nêu trên nếu đã được chi trả, sẽ bị khấu trừ từ Quyền lợi tử vong do Tai nạn nếu NĐBH tử vong do cùng 1 Tai nạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.
 • Sản phẩm gia tăng bảo vệ này sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi quyền lợi Tử vong đã được chi trả.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Back to Top