Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Các tính năng nổi bật

100 số tiền bảo hiểm

Quyền lợi tử vong

100 số tiền bảo hiểm

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí
 • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
 • Phí ngắn hạn: 5/ 10 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: bằng Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng
 • Phí thông thường: 5 - 30 năm
 • Phí ngắn hạn: 10-30 năm
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 5 - 30 năm
Ðộ tuổi tham gia
 • Phí thông thường: 18 - 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Phí ngắn hạn: 15 - 55 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi
 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 0 - 17 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 47 tuổi
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi tử vong

100% Số tiền bảo hiểm

Các quyền lợi khác

Không có

Rủi ro

Quyền lợi

Tử vong

100% Số tiền bảo hiểm (STBH)

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)

 

 • Quyền lợi TTTBVV sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm; khoản quyền lợi chưa chi trả hết tính đến thời điểm kết thúc hiệu lực của sản phẩm này hoặc đến khi Người được bảo hiểm (NĐBH) qua đời sẽ được chi trả một lần.
 • Quyền lợi Tử vong chỉ được chi trả trong trường hợp chưa có yêu cầu bồi thường Quyền lợi TTTBVV trước đó.
 • Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, quyền lợi Tử vong/TTTBVV là hoàn lại Phí bảo hiểm hoặc chi trả Số tiền bảo hiểm tương ứng với từng độ tuổi khác nhau.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết

Back to Top