Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Các tính năng nổi bật

khi mắc 1 trong 52 bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi miễn đóng phí

trẻ em và người lớn từ 6-70 tuổi

Ðộ tuổi tham gia

52 bệnh hiểm nghèo

Danh mục bảo vệ rộng

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

5-30 năm

Ðộ tuổi tham gia

6 - 70 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Không có

Quyền lợi tử vong

Không có

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
  • Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai cho toàn bộ hợp đồng
  • Danh mục bảo vệ: 52 Bệnh hiểm nghèo

Trong trường hợp Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm sẽ được miễn đóng phí trong tương lai cho đến cuối Thời hạn hợp đồng của sản phẩm này. Đồng thời, toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng vẫn được đảm bảo chi trả theo kế hoạch.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Tìm hiểu thêm

Back to Top