Quy trình yêu cầu bồi thường

Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, vui lòng tham khảo 3 bước sau. Quý khách có thể liên hệ

 • Tổng đài phục vụ khách hàng miễn phí 1800 1 247 – nhấn phím 5
 • Email: customer.service@prudential.com.vn
 • Tư vấn viên phục vụ
 • Văn phòng Prudential trên toàn quốc

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • KH thông báo sự kiện bảo hiểm đến Prudential
 • KH nộp bộ hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Prudential tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thời gian chờ: 2 ngày làm việc (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ)

Thẩm định hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • Prudential tiến hành thẩm định yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • KH nộp chứng từ bổ sung thông tin Giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thư hướng dẫn của Prudential
 • Prudential thu thập thông tin từ cơ quan hữu quan

Thời gian chờ: 3 ngày làm việc đối với Quyền lợi Chăm sóc Sức khoẻ, 5 ngày làm việc đối với Quyền lợi Tử vong, hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hoặc Bệnh hiểm nghèo (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo kết quả hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • Prudential phát hành và gửi thư thông báo quyết định đến KH
 • Tiến hành thủ tục chi trả bằng tiền mặt
 • Hoàn tất quy trình thanh toán: qua Ngân hàng, chuyển đóng phí hợp đồng
 • KH nhận thông báo quyết định GQQLBH
 • KH nhận QLBH bằng tiền mặt tại văn phòng Prudential toàn quốc

Thời gian chờ: 2 ngày làm việc (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ)

Quy trình Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm thông thường

Chứng từ cần thiết trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Quy_trinh_giai_quyet_quyen_loi_bao_hiem.png_1312693710

Xem đầy đủ Hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại đây Tải về

Quyen_loi_ho_tro_vien_phi_phau_thuat

Tải về Phiếu Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm Tải về
   

Quyen_loi_cham_soc_suc_khoe_toan_dien

Tải về Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tải về

Quyen_loi_tu_vong

Tải về Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tải về
   

Quyen_loi_tu_vong_do_tai_nan_trong_giai_doan_bao_hiem_tam_thoi

Tải về Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tải về

Quyen_loi_benh_hiem_ngheo

Tải về Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tải về
Back to Top