Giới thiệu chương trình

direct-billing-thumbnail

Chương trình Bảo lãnh viện phí hỗ trợ kịp thời giúp Khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi nhập viện điều trị với quy trình giải quyết Quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và đơn giản.

Vui lòng nhấp vào đây để xem Danh sách các Bệnh viện liên kết của chương trình.

Đối tượng áp dụng

- Tất cả Khách hàng đang tham gia các sản phẩm:

+ Chăm sóc sức khỏe

+ Hỗ trợ viện phí và phẫu thuật

+ Chăm sóc sức khỏe toàn diện

+ Phú Tâm An

- Thỏa điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của các sản phẩm nêu trên theo điều khoản hợp đồng.

- Nằm viện điều trị nội trú hoặc nhập viện do tai nạn tại các Bệnh viện liên kết của chương trình.

Lưu ý:

- Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả lớn hơn chi phí điều trị của Khách hàng tại Bệnh viện: Prudential sẽ thanh toán cho Khách hàng số tiền còn lại.

- Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả nhỏ hơn viện phí Khách hàng thanh toán với Bệnh viện: Khách hàng thanh toán cho Bệnh viện số tiền chênh lệch trước khi xuất viện.

- Những trường hợp chưa đủ thông tin để xác nhận bảo lãnh, Khách hàng có thể nộp hồ sơ yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho Prudential tại các văn phòng Prudential sau khi xuất viện.

- Mọi thắc mắc về chương trình xin quý khách vui lòng liên hệ: Tổng đài phục vụ khách hàng 1800 1 247 (miễn phí cuộc gọi).

 

Quy trình bảo lãnh viện phí

Khách hàng Prudential (Người được bảo hiểm) điều trị nội trú hoặc nhập viện do tai nạn tại Bệnh viện có liên kết Bảo lãnh Viện phí.

Ngay khi Khách hàng nhập viện

Vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Giấy khai sinh nếu Khách hàng dưới 15 tuổi). Sau khi kiểm tra thông tin, Bệnh viện sẽ thông báo kết quả bảo lãnh viện phí dự kiến đến Khách hàng.

Trước khi Khách hàng xuất viện

Prudential gửi Quyết định bảo lãnh dựa trên thông tin xuất viện do Bệnh viện cung cấp.

Bệnh viện chuyển Quyết định bảo lãnh viện phí cho Khách hàng xác nhận và ký tên để hoàn tất thủ tục bảo lãnh.

Back to Top