Đối tượng áp dụng

chương trình bảo lãnh viện phí

- Tất cả Khách hàng đang tham gia các sản phẩm:

+ Chăm sóc sức khỏe

+ Hỗ trợ viện phí và phẫu thuật

+ Chăm sóc sức khỏe toàn diện

+ Phú Tâm An

- Thỏa điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của

các sản phẩm nêu trên theo điều khoản hợp đồng.

- Nằm viện điều trị nội trú hoặc nhập viện do tai nạn tại

các Bệnh viện liên kết của chương trình.

Vui lòng nhấp vào đây để xem Danh sách các Bệnh viện liên kết của chương trình.

Quy trình bảo lãnh viện phí

Ngay khi Khách hàng nhập viện

  • Vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Giấy khai sinh nếu Khách hàng dưới 15 tuổi).
  • Sau khi kiểm tra thông tin, Bệnh viện sẽ thông báo kết quả bảo lãnh viện phí dự kiến đến Khách hàng.

Trước khi Khách hàng xuất viện

  • Prudential gửi Quyết định bảo lãnh dựa trên thông tin xuất viện do Bệnh viện cung cấp.
  • Bệnh viện chuyển Quyết định bảo lãnh viện phí cho Khách hàng xác nhận và ký tên để hoàn tất thủ tục bảo lãnh.

SMS Hỗ trợ Bảo lãnh viện phí

Để hỗ trợ kịp thời khách hàng khi nhập viện, dịch vụ tin nhắn Bảo lãnh viện phí áp dụng cho mọi khách hàng thỏa điều kiện tham gia Chương trình Bảo lãnh viện phí.

Ngay khi Khách hàng nhập viện tại một trong các Bệnh viện liên kết của chương trình Bảo lãnh viện phí, vui lòng nhắn tin đến Tổng đài 8099 để được hỗ trợ với cú pháp sau:

PRUD_BLVP_xxxxxxxxxxxx

Trong đó:

Xxxxxxxxxxxx là Mã số Hợp đồng (8 số) hoặc số Chứng minh nhân dân (9 đến 12 số)

“_” là khoảng trắng

Ví dụ: PRUD BLVP 012345678

Ngay khi tin nhắn được gửi đến Tổng đài thành công, Quý khách sẽ nhận được tin nhắn xác nhận từ Prudential với nội dung: “Cam on Quy khach da lien he Chuong trinh Bao lanh vien phi. Prudential se lien lac voi quy khach trong thoi gian som nhat. Tran trong kinh chao”. Nhân viên phụ trách Chương trình Bảo lãnh viện phí sẽ liên hệ Quý Khách để kiểm tra thông tin và hỗ trợ Quý khách các thủ tục bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện liên kết với Prudential.

Lưu ý

- Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả lớn hơn chi phí điều trị của Khách hàng tại Bệnh viện: Prudential sẽ thanh toán cho Khách hàng số tiền còn lại.

- Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả nhỏ hơn viện phí Khách hàng thanh toán với Bệnh viện: Khách hàng thanh toán cho Bệnh viện số tiền chênh lệch trước khi xuất viện.

- Những trường hợp chưa đủ thông tin để xác nhận bảo lãnh, Khách hàng có thể nộp hồ sơ yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho Prudential tại các văn phòng Prudential sau khi xuất viện.

- Mọi thắc mắc về chương trình xin quý khách vui lòng liên hệ: Tổng đài phục vụ khách hàng 1800 1 247 (miễn phí cuộc gọi).

 Vui lòng nhấp vào đây để tải file đính kèm về tham khảo

Back to Top