Khách hàng dễ dàng quản lý các quỹ đầu tư (*) trên PRUonline

PRUonline - New update - ILP Function

PRUonline - New update - ILP Function

Cùng đón tháng 12 sôi động với tính năng mới trên PRUonline – “Quản lý các quỹ đầu tư” dành riêng cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị của Prudential bao gồm PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ, PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG và PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Bên cạnh những tính năng cơ bản của PRUonline như quản lý hợp đồng, thanh toán phí bảo hiểm, thay đổi thông tin, tham gia chương trình PRUrewards và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị từ nay sẽ dễ dàng quản lý quỹ PRUlinks của mình thông qua tính năng “Quản lý các quỹ đầu tư trong cổng thông tin khách hàng PRUonline, trên cả hai phiên bản website và ứng dụng điện thoại.

Với tính năng mới này, Prudential hy vọng mang đến sự chủ động, minh bạch và tiện lợi cho các khách hàng trong quá trình quản lý quỹ đầu tư của mình.

Từ nay, khách hàng sẽ không còn mất thời gian đến quầy giao dịch để thực hiện các yêu cầu liên quan đến quỹ đầu tư. Chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin PRUonline, khách hàng sẽ có thể chủ động gửi yêu cầu thực hiện các giao dịch sau:

  • Đầu tư thêm: khách hàng dễ dàng đầu tư thêm bằng các loại thẻ nội địa và quốc tế cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Phú - Bảo Gia Đầu Tư, Phú – Bảo Gia Thịnh Vượng và PRU-Đầu Tư Linh Hoạt.
  • Hoán đổi quỹ: khách hàng có thể yêu cầu chuyển một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư từ một quỹ sang một hoặc nhiều quỹ; hoặc hoán đổi từ nhiều quỹ sang một quỹ nào đó tùy theo kế hoạch đầu tư của mình.
  • Thay đổi tỷ lệ đầu tư: khách hàng có thể yêu cầu thay đổi tỷ lệ đầu tư của tất cả các quỹ đầu tư trong hợp đồng của mình và những tỉ lệ thay đổi này sẽ có hiệu lực từ kỳ phí tiếp theo.
  • Yêu cầu rút  : khách hàng dễ dàng thực hiện yêu cầu rút một phần giá trị quỹ ngay trên PRUonline và chọn nhận giá trị quỹ qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng sẽ không mất thời gian tính toán với giao diện hiển thị sẵn số tiền tối đa có thể rút tại thời điểm đó, tham chiếu theo quy định của hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể sử dụng khoản tiền này để tiếp tục thực hiện các giao dịch khác như: Chuyển nộp phí bảo hiểm hoặc Hoàn trả tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư cho các hợp đồng khác.
  • Nhằm giúp khách hàng nhanh chóng, “Thông báo cập nhật giá và tăng giảm của các quỹ PRUlink” sẽ được gởi đến khách hàng qua ứng dụng PRUonline ngay khi có cập nhật mới nhất. 

Tải và cài đặt ứng dụng PRUonline tại đây:

    

(*) Dành riêng cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Back to Top