2019

20/09/2019

Ra mắt kênh thanh toán VNPAY-QR

Chi tiết Chi tiết
18/07/2019

Tính năng quản lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trên PRUOnline

Chi tiết Chi tiết
30/07/2019

Kết quả chương trình quà tặng “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards” (đợt 2)

Chi tiết Chi tiết
18/07/2019

Kết quả chương trình “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards” (đợt 1)

Chi tiết Chi tiết
06/05/2019

Mở rộng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động

Chi tiết Chi tiết
04/04/2019

Thông báo về việc áp dụng Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính mới

Chi tiết Chi tiết
29/03/2019

Kết quả chương trình “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards”

Chi tiết Chi tiết
22/01/2019

Áp dụng mới Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng

Chi tiết Chi tiết
07/01/2019

Thay đổi Định kỳ định giá đơn vị quỹ PRUlink từ ngày 05/01/2019

Chi tiết Chi tiết
Back to Top