2019

06/02/2020

Các câu hỏi thường gặp về đại dịch Corona 2019 – NcoV và chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt từ Prudential

Chi tiết Chi tiết
26/11/2019

Ứng dụng công nghệ mới để giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua Zalo

Chi tiết Chi tiết
25/11/2019

Ngưng cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe International SOS

Chi tiết Chi tiết
14/11/2019

Nhanh hơn, xanh hơn cùng bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử

Chi tiết Chi tiết
20/09/2019

Ra mắt kênh thanh toán VNPAY-QR

Chi tiết Chi tiết
18/07/2019

Tính năng quản lý hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trên PRUOnline

Chi tiết Chi tiết
30/07/2019

Kết quả chương trình quà tặng “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards” (đợt 2)

Chi tiết Chi tiết
18/07/2019

Kết quả chương trình “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards” (đợt 1)

Chi tiết Chi tiết
06/05/2019

Mở rộng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động

Chi tiết Chi tiết
04/04/2019

Thông báo về việc áp dụng Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính mới

Chi tiết Chi tiết
29/03/2019

Kết quả chương trình “Kích hoạt PRUOnline, Nhận quà PRURewards”

Chi tiết Chi tiết
22/01/2019

Áp dụng mới Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng

Chi tiết Chi tiết
07/01/2019

Thay đổi Định kỳ định giá đơn vị quỹ PRUlink từ ngày 05/01/2019

Chi tiết Chi tiết
Back to Top