Bảo hiểm PRU-An Tâm Trọn Đời - Kế hoạch học vấn thiết lập quỹ tài chính toàn diện cho con
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới nhất

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
PRU-AN TÂM
TRỌN ĐỜI -
KẾ HOẠCH HỌC VẤN

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI-Kế hoạch Học vấn (“PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI-Kế hoạch Học vấn”) là kế hoạch tài chính tiết kiệm an toàn, hiệu quả và linh hoạt thiết lập quỹ học vấn tương lai của con.

Vì sao chọn?

Bảo hiểm linh hoạt xây dựng quỹ học vấn cho con, cha mẹ an tâm trọn đời
Linh hoạt thiết lập quỹ học vấn cho con
PRU-An Tâm Trọn Đời - Kế Hoạch Học Vấn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình
Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình bạn từ 100% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Là giải pháp tiết kiệm an toàn cho con đường học vấn tương lai của con trẻ
Giải pháp tiết kiệm an toàn cho tương lai với lãi suất đảm bảo và các khoản thưởng hấp dẫn

Lựa chọn bảo hiểm học vấn PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Kế Hoạch Học Vấn tức là chọn giải pháp tích lũy tài chính an toàn, bảo vệ toàn diện giấc mơ thành tài của con.

Với nhiều quyền lợi nổi bật, gói bảo hiểm PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Kế Hoạch Học Vấn giúp thiết lập quỹ tài chính vững mạnh, tạo điều kiện cho con tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến và tự định hướng con đường phát triển của bản thân. Không chỉ vậy, sản phẩm còn góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm áp lực chi phí cho gia đình nếu chẳng may rủi ro về bệnh lý nghiêm trọng bất ngờ xảy đến.

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Kế Hoạch Học Vấn đồng hành cùng người dân Việt vừa bảo vệ bản thân và gia đình, vừa tích cực đầu tư giáo dục cho con để sẵn sàng cho một tương lai tốt đẹp. Ngay hôm nay, hãy tham gia sản phẩm PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Kế Hoạch Học Vấn để chu toàn kế hoạch giáo dục, chắp cánh vững chắc cho tương lai của con.

Chi tiết sản phẩm

Quyền lợi của PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - KẾ HOẠCH HỌC VẤN

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng:

100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi tử vong:

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản; cộng với Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) tính tại thời điểm tử vong của Người được bảo hiểm

Quyền lợi tử vong do tai nạn:

Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH

Các quyền lợi khác

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:

• 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 10.
• 100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 13.
• 50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm HĐ vào năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó.
Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm.

Quyền lợi đầu tư:

Được hưởng lãi suất đầu tư do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.  

Linh hoạt lập kế hoạch học vấn cho con:

Chủ động thay đổi kế hoạch tiết kiệm khi kế hoạch học vấn của con có sự thay đổi như Tích lũy thêm vào mọi thời điểm để hưởng lãi, linh hoạt đóng phí theo khả năng tài chính, linh hoạt rút tiền từ giá trị tài khoản cho các dự định chi tiêu ngắn hạn, linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm theo nhu cầu bảo vệ, linh hoạt lựa chọn thời điểm kết thúc hợp đồng trong tương lai.

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH):

Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm :
• Kết hôn;
• Sinh con/ Nhận con nuôi
• Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Quyền lợi đảm bảo gia tăng STBH chỉ được thực hiện 1 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi khác: 

Rút tiền từ giá trị tài khoản tích lũy thêm bất kỳ lúc nào, rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản từ năm thứ 3. Chi phí rút tiền được quy định cụ thể tại Quy tắc điều khoản hợp đồng.

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nhưng không vượt quá 500 triệu đồng khi NĐBH bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng.

Ai có thể tham gia PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - KẾ HOẠCH HỌC VẤN

Độ tuổi tham gia

Từ 0 - 65 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc HĐ

100 tuổi

Thời hạn hợp đồng

Tối đa 100 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng. Linh hoạt đóng phí từ năm thứ 6 của hợp đồng*

Phục vụ nhu cầu

Thiết lập kế hoạch học vấn hiệu quả và an toàn


Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi BH của sp được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

(*) Trong 5 năm đầu, hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng đầy đủ và đúng hạn. Khách hàng có thể đóng phí theo Thời gian đóng phí dự kiến trong bảng minh họa hoặc linh hoạt đóng phí (tăng/giảm/tạm ngưng) tùy theo nhu cầu kể từ Năm hợp đồng thứ 6 theo quy định trong quy tắc điều khoản sản phẩm. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng có thể bị mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng. Khách hàng nên duy trì việc đóng phí đều đặn và tích lũy thêm nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng và duy trì mục tiêu bảo vệ, tiết kiệm theo kế hoạch.

Điều khoản loại trừ

a. Loại trừ trường hợp Tử vong:

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong vòng 24 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc
 • Tử vong do bị thi hành án tử hình; hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

 

b. Loại trừ trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

 • Tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm đã xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất; tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm phát sinh từ: 

     + Tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
     + Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
     + Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

 c. Loại trừ trường hợp Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nếu các dấu hiệu hay triệu chứng: 

 • Phát sinh từ:

     + Tự tử không thành hay tự gây thương tích của Người đươc bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
     + Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích (ngoại trừ việc sử dụng các loại thuốc dựa trên đơn thuốc của bác sĩ có thẩm quyền).

 • Xảy ra trên bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

 

d. Loại trừ trường hợp Tử vong do tai nạn cho sự kiện tử vong có liên quan đến:

 • Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động hiếu chiến, nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động; hoặc
 • Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra tai nạn; hoặc
 • Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm, những hành động gây nguy hiểm trừ khi cố gắng cứu sống tính mạng con người; hoặc
 • Tham gia vào các hoạt động nguy hiểm của Người được bảo hiểm như lặn có bình khí nén, nhảy cầu, leo núi, đua xe dưới mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu, nhảy dù; hoặc
 • Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng

 

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

Muốn được tư vấn về sản phẩm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
* Là các thông tin bắt buộc
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Nhập thông tin của bạn

Thông tin khác

Giới tính

Giới tính

Chọn thành phố

Bằng việc đánh dấu vào ô ngay cạnh bên, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và biết rõ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Prudential và đồng ý để Prudential liên hệ cho mục đích tư vấn, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại như quy định chi tiết tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ Prudential ngay hôm nay