Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc

Thêm một điểm tựa cần thiết trong cuộc sống!

Giúp bạn vững tin hơn về cuộc sống và tương lai học vấn của đứa con thân yêu!

Các tính năng nổi bật

100% số tiền bảo hiểm được chi trả hằng năm

Quyền lợi tử vong

100% số tiền bảo hiểm được chi trả hằng năm

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

5 - 47 năm

Ðộ tuổi tham gia

18 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Quyền lợi tử vong

100% Số tiền bảo hiểm hàng năm cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm (cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm chính) chẳng may tử vong hay Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Prudential sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra cho đến cuối Thời hạn hợp đồng của sản phẩm này.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết

Back to Top