Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình trước các rủi ro phổ biến như tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo

Vì sao chọn sản phẩm
Bảo hiểm bổ trợ?

Gia tăng thêm quyền lợi và phạm vi bảo vệ
Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình trên một hợp đồng.
Mang đến giải pháp bảo hiểm toàn diện
Linh hoạt đính kèm với các sản phẩm chính, đáp ứng nhiều nhu cầu bảo vệ khác nhau.
Mức phí thấp, quyền lợi bảo hiểm cao
Giúp tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn an tâm được bảo vệ nâng cao.
  • Bệnh hiểm nghèo
  • Chăm sóc sức khoẻ
  • Tai nạn
  • Tử vong và thương tật

Muốn được tư vấn về sản phẩm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
* Là các thông tin bắt buộc
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Nhập thông tin của bạn

Thông tin khác

Giới tính

Giới tính

Chọn thành phố

Tôi đã đọc Thông báo bảo mật và đồng ý để Prudential Việt Nam được liên hệ cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ.

Alt Text