Bảo hiểm thiết thực với chi phí hợp lý cho nhân viên.

PRU-GẮN KẾT

Bảo hiểm thiết thực với chi phí hợp lý cho nhân viên
Toạ đàm Sức khoẻ & Voucher Khóa học
Vui lòng tham khảo Thể lệ Chương trình
Tìm hiểu thêm

Vì sao chọn

Bảo vệ thiết thực trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe, rủi ro tai nạn, tử vong, thương tật
Bảo vệ thiết thực trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe, rủi ro tai nạn, tử vong, thương tật
Phạm vi bảo hiểm đa dạng, từ Việt Nam, Đông Nam Á đến toàn cầu
Phạm vi bảo hiểm đa dạng, từ Việt Nam, Đông Nam Á đến toàn cầu
Chủ động và linh hoạt thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp
Chủ động và linh hoạt thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp
Chi phí hợp lý và cạnh tranh
Chi phí hợp lý và cạnh tranh
  • Sản Phẩm Bổ Trợ
  • Sản Phẩm Chính

Muốn được tư vấn về sản phẩm
Bảo hiểm Nhóm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
* là các thông tin bắt buộc
* là các thông tin bắt buộc

* là các thông tin bắt buộc

Nhập các thông tin của bạn

Giới tính

Thông tin khác

Địa điểm kinh doanh

Tôi đã đọc Chính sách bảo mật và đồng ý để Prudential Việt Nam được liên hệ cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ.

liên hệ với hệ thống prudential