Kế hoạch đầu tư

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư sẽ mang đến nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc trong cuộc sống.
Gia tăng tài sản với kế hoạch đầu tư từ Prudential

Vì sao chọn
Kế hoạch đầu tư?

Đồng thời tham gia bảo hiểm đầu từ sinh lời hiệu quả và được bảo vệ trước rủi ro
Bảo vệ toàn diện, linh hoạt rút tiền
Vững tâm khi được bảo vệ trước rủi ro và có thể linh hoạt rút tiền.
Quỹ đầu tư của Prudential giúp kiểm soát rủi ro và tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn
Lựa chọn đầu tư đa dạng
Kênh đầu tư mới với nhiều lựa chọn phù hợp mức độ chấp nhận rủi ro.
Khoản đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu để sinh lời hiệu quả
Cơ hội đầu tư hiệu quả, linh hoạt
Khoản đầu tư sẽ được quản lý bởi các chuyên gia từ công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới - Eastspring.
  • Lợi nhuận và rủi ro linh hoạt
  • Lãi suất đảm bảo
Thông tin các Quỹ đầu tư

Thông tin các Quỹ đầu tư

Tìm hiểu chi tiết thông tin của các Quỹ đầu tư của Prudential để chủ động thiết lập kế hoạch tài chính và linh hoạt với nhu cầu của khách hàng
Xem chi tiết

Báo cáo thường niên các quỹ đầu tư

Muốn được tư vấn về sản phẩm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
* Là các thông tin bắt buộc
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Nhập thông tin của bạn

Thông tin khác

Giới tính

Giới tính

Chọn thành phố

Bằng việc đánh dấu vào ô ngay cạnh bên, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và biết rõ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Prudential và đồng ý để Prudential liên hệ cho mục đích tư vấn, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại như quy định chi tiết tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ Prudential ngay hôm nay