Kế hoạch đầu tư

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư sẽ mang đến nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc trong cuộc sống.
Image alt

Vì sao chọn
Kế hoạch đầu tư?

Card image alt
Bảo vệ toàn diện, linh hoạt rút tiền
Vững tâm khi được bảo vệ trước rủi ro và có thể linh hoạt rút tiền.
Card image alt
Lựa chọn đầu tư đa dạng
Kênh đầu tư mới với nhiều lựa chọn phù hợp mức độ chấp nhận rủi ro.
Card image alt
Cơ hội đầu tư hiệu quả, linh hoạt
Khoản đầu tư sẽ được quản lý bởi các chuyên gia từ công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới - Eastspring.
  • Lợi nhuận và rủi ro linh hoạt
  • Lãi suất đảm bảo

Muốn được tư vấn về sản phẩm?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
* Là các thông tin bắt buộc
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Nhập thông tin của bạn

Thông tin khác

Giới tính

Giới tính

Chọn thành phố

Tôi đã đọc Thông báo bảo mật và đồng ý để Prudential Việt Nam được liên hệ cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ.

Alt Text