Chuyên viên hoạch định tài chính Prudential
- Kênh đại lý

Sứ mệnh của chuyên viên hoạch định tài chính Prudential chính là Gắn Kết Yêu Thương
page-title-banner

Sứ mệnh của chuyên viên hoạch định tài chính Prudential

 

Sứ mệnh của chuyên viên hoạch định tài chính Prudential chính là Gắn Kết Yêu Thương – luôn bên cạnh khách hàng để lắng nghe thấu hiểu những trăn trở của họ, từ đó đưa ra giải pháp tài chính để giúp khách hàng bảo vệ gia đình và thực hiện những dự định trong tương lai, giúp họ thể hiện cam kết lâu dài với người yêu thương.

Một công việc hoàn toàn chủ động khi bạn tự quyết định mức thu nhập và con đường thăng tiến lâu dài của mình, với sự hỗ trợ của lộ trình đào tạo bài bản, những người dẫn dắt tận tâm và môi trường làm việc thân thiện.

Cơ hội việc làm