Thực hiện
quyền của chủ thể dữ liệu

Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về quyền của chủ thể dữ liệu
abc

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả việc bạn có thể yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu đối với Prudential.

Trước khi thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu, Prudential mong bạn có thể dành thời gian xem chi tiết thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Prudential tại Chính sách bảo mật thông tin.
Xem chính sách bảo mật thông tin

Yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu

Bước 1: Tải biểu mẫu và điền thông tin

Bước 2: Gửi biểu mẫu

  • Khách hàng đang có hợp đồng bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm số với Prudential vui lòng đến trực tiếp Văn phòng giao dịch Prudential để nộp yêu cầu thực hiện quyền chủ thể dữ liệu.

  • Chủ thể dữ liệu tương ứng dưới đây có thể gửi email kèm CMND/CCCD theo hướng dẫn trong biểu mẫu để Prudential hỗ trợ thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu:

 

Chủ thể dữ liệu

Email nhận yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu

1. Khách hàng đăng ký thông tin tại các website của Prudential/ Khách hàng tiềm năng của Prudential

customer.service@prudential.com.vn

2. Chủ thể dữ liệu yêu cầu thực hiện quyền trên ứng dụng Pulse by Prudential

contactus.vn@wedopulse.com

3. Ứng viên đăng ký làm Đại lý hoặc Đại lý của Prudential 

da.hotline@prudential.com.vn

4. Nhân viên Tổng Đại lý

ga.management@prudential.com.vn

 

Bước 3: Thông tin cần lưu ý:

  • Các yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu được thực hiện miễn phí.

  • Các yêu cầu về quyền của dữ liệu sẽ được Prudential xử lý theo đúng quy định nội bộ của Prudential và quy định pháp luật có liên quan.

Biểu mẫu

Dành cho khách hàng đang có hợp đồng bảo hiểm số tại Prudential
Dành cho yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu trên ứng dụng Pulse by Prudential
Dành cho khách hàng đã đăng ký thông tin tại các website của Prudential

2 kênh gửi yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu

arrow
Gửi yêu cầu qua email
Dễ dàng gửi yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu bằng email.
arrow
Gửi yêu cầu tại văn phòng Prudential
Với hệ thống văn phòng giao dịch, văn phòng tổng đại lý toàn quốc, Prudential luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu.