Thông tin các
Quỹ đầu tư

Tham khảo lãi suất và giá đơn vị Quỹ đầu tư cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.
Tìm hiểu về lãi suất và giá đơn vị Quỹ đầu tư

Vì sao chọn
Quỹ đầu tư của Prudential

Đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
Nhận được lãi suất hấp dẫn, linh hoạt tích lũy thêm hoặc rút tiền mà không mất phí.
Các Quỹ liên kết đơn vị đầu tư vào nhiều hạng mục, đem đến cơ hội sinh lời, tăng trưởng vốn hấp dẫn
Cơ hội đầu tư hiệu quả để tăng trưởng vốn với Quỹ liên kết đơn vị
Các quỹ liên kết đơn vị được đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản,… tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.
Tham khảo ý kiến của nhà đầu tư chuyên môn để quản lý kế hoạch đầu tư hiệu quả
Đầu tư chuyên nghiệp với công ty uy tín
Những nhà đầu tư có kinh nghiệm chuyên môn cao từ Công ty quản lý uy tín Eastsprings sẽ quản lý khoản đầu tư một cách hiệu quả.

Các quỹ đầu tư