Thông tin các
Quỹ đầu tư

Tham khảo lãi suất và giá đơn vị Quỹ đầu tư cho các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.
Image alt

Vì sao chọn
Quỹ đầu tư của Prudential

Card image alt
Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
Nhận được lãi suất hấp dẫn, linh hoạt tích lũy thêm hoặc rút tiền mà không mất phí.
Card image alt
Cơ hội đầu tư hiệu quả để tăng trưởng vốn với Quỹ liên kết đơn vị
Các quỹ liên kết đơn vị được đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản,… tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.
Card image alt
Đầu tư chuyên nghiệp với công ty uy tín
Những nhà đầu tư có kinh nghiệm chuyên môn cao từ Công ty quản lý uy tín Eastsprings sẽ quản lý khoản đầu tư một cách hiệu quả.

Các quỹ đầu tư