Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Giải pháp tối ưu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe trước rủi ro tai nạn, bệnh tật. Cung cấp kênh đầu tư linh hoạt và gia tăng tài sản an toàn, tích lũy thực hiện các kế hoạch tương lai.

Vì sao nên chọn bảo hiểm nhân thọ của Prudential?

Bảo vệ toàn diện trước nhiều rủi ro
Bảo vệ tài chính toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống
Hỗ trợ tài chính kịp thời khi không may rủi ro xảy đến.
Đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn
Giải pháp chăm sóc sức khỏe ưu việt
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với mạng lưới phòng khám/bệnh viện rộng khắp Việt Nam.
Kế hoạch tích lũy để chủ động tương lai
Tích lũy tài chính có kỷ luật, dễ dàng thực hiện các dự định tương lai.

Cơ hội đầu tư hiệu quả, linh hoạt
Bảo vệ tài chính hiệu quả và cơ hội gia tăng tài sản từ các quỹ đầu tư uy tín.
Tuổi hưu trí an nhàn, độc lập tài chính
Quyền lợi hưu trí hấp dẫn, vững tâm tận hưởng cuộc sống.
  • Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
  • Kế hoạch đầu tư
  • Kế hoạch hưu trí
  • Kế hoạch tích lũy