Chiến dịch Người lạ tôi CẦN

Người Lạ Tôi CẦN

Có những mối quan hệ bắt đầu từ xa lạ nhưng lại hiểu rõ tôi hơn cả những gì tôi có thể nói. Họ chính là "Người Lạ" tôi cần.

Trách nhiệm là nền tảng Cần có của mọi mối quan hệ để từ những người xa lạ trở nên thân quen, và cũng là điều thử thách nhất. Bạn phải tin tưởng đối phương để chia sẻ mọi điều. Ở chiều ngược lại, đối phương cũng phải làm những gì tốt nhất cho bạn kể cả khi phải vượt qua lợi ích của cá nhân của họ.

Trong những lúc đi tìm cách giải quyết cho các tình huống của bản thân và gia đình, dù lạ hay quen, thì người bạn cần là người có trách nhiệm và có giải pháp giúp đỡ bạn để đảm bảo bạn luôn được bảo vệ.