Chương trình khuyến mại

Cùng Đồng Hành
Cùng Yêu Thương
04/12/2021 – 31/12/2021

I. CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021

2. Điều kiện tham gia:

Khách hàng cá nhân mua sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Prudential được phân phối thông qua Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHI), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVB), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEA), Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas (Việt Nam) (UOB), Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (SCB) và Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung trong thời gian khuyến mại (nếu có). Việc xét Hợp đồng có thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại sẽ được căn cứ trên ngày Hợp đồng được in ra và chuyển phát đi hoặc ngày phát hành Hợp đồng sau cùng đối với các Hợp đồng được phát hành lại sau khi điều chỉnh.
 • Hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí là phí nửa năm hoặc phí năm và có kỳ phí đầu tiên xét trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm tương ứng:
 1. Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với 1 trong 3 Quà tặng là Nồi chiên không dầu Lock&Lock, Xe đạp Spin Bike và Giá kê Rượu Vang: từ 80 triệu đồng trở lên và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ.
 2. Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với Quà tặng Nồi lẩu điện Elmich: từ 40 triệu đồng trở lên và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ.
 • Trong đó, kỳ phí đầu tiên, không bao gồm phí bảo hiểm tích lũy/đầu tư thêm, được xác định như sau:

- Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí là nửa năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm nửa năm

- Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm năm

 • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và không bị hủy hoặc không bị điều chỉnh trong thời hạn cân 21 ngày cân nhắc, dẫn đến việc Hợp đồng không còn thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại.
 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được quà tặng nhưng Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh hoặc hủy trong Thời hạn 21 ngày cân nhắc, Prudential không xét lại ưu đãi quà tặng. 

 

3. Cơ cấu quà tặng:

 • Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với 1 trong 3 Quà tặng là Nồi chiên không dầu Lock&Lock, Xe đạp Spin Bike và Giá kê Rượu Vang: Một Hợp đồng chỉ có thể nhận được một loại quà tặng theo mức kỳ phí đầu tiên tương ứng dưới đây nếu thỏa các điều kiện của Chương trình khuyến mại nêu trên.
 • Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với Quà tặng Nồi lẩu điện Elmich: Số lượng quà tặng có giới hạn nên Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi quà tặng đã hết.

 

CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG

 

 

Kỳ phí đầu tiên tương ứng của một (01) Hợp đồng hợp lệ (VND)

Thời gian

Quà tặng

Số lượng

quà tặng

(Dự kiến)

Giá trị mỗi

quà tặng

(VND)

Tổng giá trị giải thưởng

(VND)

(Dự kiến)

Từ 80 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ

04/12/2021 - 31/12/2021

Nồi chiên không dầu Lock&Lock

650

5.200.000

5.382.500.000 (Năm tỷ ba trăm tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Từ 150 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ

Xe đạp Spin Bike

250

5.490.000

Từ 250 triệu đồng trở lên và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ

Giá kê Rượu Vang

60

10.500.000

CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG

Kỳ phí đầu tiên tương ứng của một (01) Hợp đồng hợp lệ (VND)

Thời gian

Quà tặng

Số lượng quà tặng

Giá trị mỗi quà tặng (VND)

Tổng giá trị giải thưởng (VND)

Từ 40 triệu đồng trở lên và đính kèm tối thiểu 02 (hai) sản phẩm bổ trợ

04/12/2021–31/12/2021

Nồi lẩu điện Elmich

2000

900.000

1.800.000.000 (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

 

4. Thời hạn trao thưởng:

 • Prudential sẽ gửi kết quả cho các hội sở ngân hàng, các ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng có đủ điều kiện nhận quà tặng theo quy định của chương trình trước ngày 15/02/2022.
 • Quà sẽ được Prudential trao cho Khách hàng dự kiến diễn ra trước ngày 15/03/2022.
 • Cách thức trao thưởng: Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký của Khách hàng qua dịch vụ ký gửi đồng kiểm.

Lưu ý:

 1. Khách hành đã nhận khuyến mại theo chương trình này cũng sẽ nhận được các ưu đãi khác do Prudential triển khai thông qua hệ thống MSB, SHI PVB, VIB, UOB, SCB, SEA trong thời gian khuyến mại đồng thời thoả các điều kiện của chương trình.
 2. Khi làm thủ tục nhận quà, Khách hàng vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu để nhân viên giao hàng đối chiếu và đồng thời Khách hàng sẽ được yêu cầu ký xác nhận đã nhận Quà tặng.
 3. Khách hàng sẽ mất quyền nhận quà nếu từ chối nhận quà hoặc nhân viên các ngân hàng phục vụ khách hàng và nhân viên Prudential không thể liên lạc được với Khách hàng qua tất cả các phương thức liên lạc gồm có: điện thoại và/hoặc email trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ lần liên lạc đầu tiên.
 4. Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác số điện thoại và địa chỉ liên hệ cho Prudential. Prudential không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng cung cấp sai hoặc thay đổi địa chỉ liên hệ mà không thông báo cho Prudential, dẫn đến việc đơn vị vận chuyển không thể vận chuyển quà đến cho Khách hàng.
 5. Các đối tượng không được tham gia:
 • Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp, Nhân viên Prudential, Tư vấn viên và Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential.

 

Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với 1 trong 3 Quà tặng là Nồi chiên không dầu Lock&Lock, Xe đạp Spin Bike và Giá kê Rượu Vang, tham khảo chi tiết nội dung và điều kiện tại đây

Đối với Chương trình “CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG YÊU THƯƠNG” với Quà tặng Nồi lẩu điện Elmich, tham khảo chi tiết nội dung và điều kiện tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tư vấn viên phục vụ khách hàng của các ngân hàng, hoặc Tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ.