Chính sách bảo mật

Chào mừng quý khách đến với Chính sách Bảo mật Thông tin của Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp quý khách hiểu rõ loại dữ liệu Prudential thu thập, lý do  Prudential thu thập và Prudential xử lý dữ liệu đó như thế nào. 

CAM KẾT CỦA PRUDENTIAL

Prudential cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục “Thu thập thông tin cá nhân” bên dưới đây, Prudential Việt Nam sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc trong các tình huống đặc biệt.

Prudential Việt Nam sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho công ty. 

THÔNG TIN PRUDENTIAL THU THẬP

Khi quý khách sử dụng trang tin này, Prudential Việt Nam sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho đến khi quý khách xác định muốn mua sản phẩm bảo hiểm, đăng ký thành viên, và/hay điền thông tin cho mục đích tìm việc tại Prudential Việt Nam. 

CÁCH PRUDENTIAL SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được Prudential thu thập từ người sử dụng trang tin:

 1. cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan;
 2. xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;
 3. thống kê và nghiên cứu;
 4. tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm quản lý tài sản liên quan của Prudential Việt Nam, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;
 5. liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;
 6. đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Prudential Việt Nam, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;
 7. thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên. 

THÔNG TIN PRUDENTIAL CHIA SẺ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Prudential trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của quý khách

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Prudential khi chúng tôi có sự đồng ý của quý khách để làm vậy.

Cho các mục đích bên dưới

Thông tin cá nhân của quý khách được Prudential Việt Nam thu thập thông qua trang tin này, các phương tiện hoặc kênh thu thập khác có thể được chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên nào sau đây, bất kể trong hay ngoài Việt Nam, cho các mục đích như đã nếu ở các mục từ (1) đến (7) ở trên:

 1. các công ty liên kết của Prudential Việt Nam;
 2. các công ty kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;
 3. các trung gian bảo hiểm có hợp đồng đại lý hay môi giới với công ty Prudential Việt Nam;
 4. nhân viên hay tổ chức cung cấp dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm;
 5. các hiệp hội và liên đoàn công nghiệp bảo hiểm của ngành bảo hiểm tuỳ từng thời điểm;
 6. các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;
 7. các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho Prudential Việt Nam liên quan đến công việc kinh doanh của công ty Prudential Việt Nam;
 8. bất kỳ các cơ quan cung cấp thông tin lịch sử tín dụng;
 9. các đại lý thu hồi công nợ/ thu hộ;
 10. các cá nhân hoặc công ty mà Prudential Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến Prudential Việt Nam hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh nào của công ty.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Prudential nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 1. đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền;
 2. thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng;
 3. phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật;
 4. bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Prudential, người dùng của Prudential hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp. 

AN NINH THÔNG TIN

Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với Prudential Việt Nam. Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp an toàn về mặt kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép luật, cũng như không bị mất mát, tiêu hủy hoặc hư hại một cách vô ý. 

TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN

Quý khách có quyền yêu cầu truy xuất và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình đang được Prudential Việt Nam lưu trữ. Nếu quý khách muốn truy xuất hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đang được công ty Prudential Việt Nam lưu trữ, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 18001247 hoặc đến trực tiếp tại các văn phòng của chúng tôi trên toàn quốc.

Back to Top