Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Gửi yêu cầu
tại Văn phòng Prudential

Với hệ thống văn phòng giao dịch toàn quốc, Prudential luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.
Giải quyết Quyền lợi tại văn phòng Prudential

Các bước gửi yêu cầu
tại Văn phòng Prudential

  • Bước 1: Tìm văn phòng tổng đại lý gần nhất tại đây

  • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, gửi đầy đủ bộ hồ sơ theo sự kiện bảo hiểm tương ứng (tham khảo mục Chuẩn bị chứng từ)

  • Bước 3: Nộp hồ sơ. Nhân viên văn phòng Tổng đại lý sẽ nhận chứng từ của Quý khách và tiến hành kiểm tra/ đối chiếu, hỗ trợ, hướng dẫn Khách hàng đăng ký hồ sơ giải quyết yêu cầu quyền lợi bảo hiểm

  • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến hình thức nhận quyền lợi bảo hiểm và ký xác nhận trên Phiếu yêu cầu giải quyết bồi thường, hoàn thành bước nộp hồ sơ.

  • Trường hợp cần bổ sung thông tin: sau khi nhận được thông báo bổ sung hồ sơ, Khách hàng có thể đến văn phòng Prudential gửi hồ sơ hoặc liên lạc tư vấn viên phục vụ để được hỗ trợ