Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Gửi yêu cầu
tại Văn phòng Prudential

Với hệ thống văn phòng giao dịch toàn quốc, Prudential luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ của khách hàng.
Giải quyết Quyền lợi tại văn phòng Prudential

3 bước gửi yêu cầu
tại Văn phòng Prudential

  • Bước 1Tìm văn phòng gần nhất.
  • Bước 2: Chuẩn bị Chứng từ cần thiết. Xem danh sách chứng từ.
  • Bước 3: Nộp hồ sơ tại văn phòng gần nhất. Nhân viên tại văn phòng sẽ tiếp nhận, đăng ký và in biên nhận các chứng từ khách hàng đã nộp cũng như thông báo các chứng từ còn thiếu (nếu có).