Prudential ủng hộ 28 triệu yên giúp đỡ nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản

Prudential ủng hộ 28 triệu yên

Chú thích hình đính kèm: (từ trái qua phải) tổng giám đốc phụ trách bảo hiểm tập đoàn Prudential châu Á Takashi Kato, tổng giám đốc tập đoàn Prudential châu Á Barry Stowe, tổng giám đốc tổ chức Save the Children Nhật Bản Hironobu Shibuya, và tổng giám đốc quản lý tài sản tập đoàn Prudential châu Á Felix Pang.

Prudential ủng hộ 28 triệu yên

Quỹ Prudential Caring Fund thuộc tập đoàn Prudential vừa trao tặng số tiền ủng hộ 28 triệu yên Nhật (tương đương 355.000 đôla Mỹ hoặc hơn 7 tỷ đồng Việt Nam) giúp đỡ nạn nhân động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản, trong đó bao gồm 88.000 đôla Mỹ do các nhân viên của Prudential tại châu Á trực tiếp đóng góp, cộng với 267.000 đôla Mỹ do tập đoàn Prudential châu Á đóng góp. Trong tổng số tiền này, tập thể nhân viên, đại lý của Prudential tại Việt Nam đóng góp 189.080.000 đồng và 900 đôla Mỹ.

Số tiền 28 triệu yên đã được đại diện của Prudential, ông Barry Stowe – Tổng giám đốc Prudential châu Á, trao cho đại diện của tổ chức từ thiện Save the Children.

Tập đoàn Prudential hiện đang hoạt động tại 13 thị trường châu Á, trong đó có Nhật Bản. Hoạt động xã hội của tập đoàn Prudential phát triển rất sớm và rất mạnh, trong đó những triết lý và quy tắc ứng xử trước các vấn đề xã hội đã được tiêu chuẩn hóa từ cấp tập đoàn và chuyển giao tới các công ty con tại các thị trường địa phương. Tại Việt Nam, những hoạt động cộng đồng của Prudential Việt Nam trong nhiều năm qua đã góp phần xây dựng một hình ảnh Prudential được người dân Việt Nam tôn trọng và yêu mến.

Trang web của tập đoàn Prudential châu Á: www.prudentialcorporation-asia.com

Trang web của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam: www.prudential.com.vn

Trang web của tổ chức Save the Children: www.savethechildren.org

TP. HCM Ngày 17/5/2011

Back to Top