Tổng kết Chiến dịch "PRU -TÌNH NGUYỆN " năm 2011

Trong thời gian một tháng từ 15/12/2011 đến 15/01/2012, Quỹ Prudence Việt Nam thuộc Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) phối hợp với Trung tâm hiến máu, Hội Chữ Thập Đỏ, Hệ thống các bệnh viện, Trung tâm y tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại 21 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện chiến dịch PRU-TÌNH NGUYỆN – Sống xanh Sống khỏe” . Đây là chương trình tình nguyện hỗ trợ cộng đồng do Prudential Việt Nam tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2003. Chiến dịch lần này với hai hoạt động chính là trồng cây và hiến máu nhân đạo đã thu hút hơn 6.000 nhân viên, tư vấn viên của Prudential Việt Nam và các đơn vị phối hợp tham gia.

Với chủ đề “Sống Xanh–Sống Khỏe”, Ban Tổ chức chương trình đặt kế hoạch trồng 10.000 cây xanh tại 21 tỉnh thành và hiến 1.200 đơn vị máu. Một lần nữa PRU-TÌNH NGUYỆN năm 2011 cho thấy sức mạnh của tinh thần tình nguyện và của tập thể khi kết thúc chiến dịch kết quả đạt được đã vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra với hơn 15.600 cây xanh được trồng, đạt 156% và 1.753 đơn vị máu đã được hiến, đạt 146% so với kế hoạch đã đề ra.

PRU-TÌNH NGUYỆN là hoạt động truyền thống của Prudential Việt Nam, là tâm điểm trong chương trình hoạt động xã hội thường niên của công ty. Với lực lượng tình nguyện viên hàng chục ngàn người, Prudential đã mang đến phần đóng góp đáng kể cho cộng đồng Việt Nam, nơi đã tạo cho Prudential môi trường kinh doanh bền vững hơn 12 năm qua với vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Kết thúc chương trình PRU-TÌNH NGUYỆN năm 2011 với những kết quả kỷ lục, ông Jack Howell, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết: “Tôi thật sự rất tự hào và hãnh diện với kết quả đã đạt được sau chiến dịch. PRU-TÌNH NGUYỆN đã chứng minh một thực tế rằng người Việt Nam có tinh thần tương thân, tương ái rất cao, cũng như có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường. Kết quả của chiến dịch lần này thật sự là sự khích lệ để Prudential Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam thông qua Quỹ xã hội Prudence ”.

Back to Top